Уповноваженим внесено подання до Міністерства юстиції України щодо необхідності усунення штучних перешкод в реалізації громадянами права власності

01/04/2014 15:15

Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень про їх відповідність вимогам законодавства у сфері захисту персональних даних, виявив окремі недоліки правових актів, які можуть мати негативний вплив на реалізацію прав громадян, гарантованих Конституцією України, і, зокрема, права на власність.

Наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 року № 595/5 затверджено форми заяв у сфері державної реєстрації прав, які містять положення стосовно того, що особа підтверджує згоду на обробку персональних даних. Форма зазначених заяв не передбачає альтернативи щодо надання згоди та можливості внесення застереження щодо обробки персональних даних. Вимоги до заповнення заяв (запитів) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджені згаданим наказом Міністерства юстиції, забороняють робити у заяві (запиті) підчищення, дописки, закреслення чи інші виправлення.

Статтями 331 та 334 Цивільного кодексу України встановлено, що коли право власності на нерухоме майно підлягає державній реєстрації відповідно до закону, право власності виникає з моменту такої реєстрації. Ненадання особою згоди на обробку персональних даних, зокрема, з релігійних переконань, не дозволяє здійснити реєстрацію речових прав, що, в свою чергу, не дозволяє особі стати власником майна, яке їй належить по праву, та розпоряджатися ним на свій розсуд.

Такий безальтернативний підхід до отримання згоди порушує принцип її добровільності, оскільки, не надавши згоду, особа не зможе набути право власності на нерухоме майно. Окрім того, не зрозуміло, якими будуть дії державних органів у випадку, якщо особа, користуючись своїм правом, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних», з яких-небудь причин відкличе свою згоду на обробку персональних даних.

Водночас, обов’язковість реєстрації права на нерухоме майно та його обтяження, а також процедура такої реєстрації, а відтак і право здійснювати обробку необхідних для цього персональних даних особи детально визначені Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Зважаючи на це, обробка персональних даних в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно повинна здійснюватися відповідно до підпункту 2 частини 1 статті 11 Закону на підставі права, наданого володільцю персональних даних відповідно до закону винятково для здійснення його повноважень, а не на підставі згоди.

З метою забезпечення непорушності права власності, гарантованого статтею 41 Конституції України, Валерія Лутковська направила подання Міністру юстиції України, у якому наполягає на внесені змін до наказу Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 року № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з метою вилучення норм щодо обов’язковості надання згоди на обробку персональних даних, а також не допускати прийняття аналогічних норм при розробці нових документів у цій сфері.