Суд без правосуддя. Уповноваженим відкрито провадження за фактом припинення здійснення правосуддя в Жидачівському районному суді на Львівщині

13/08/2019 15:39

18 липня 2019 року в Жидачівському районному судді припинилося здійснення правосуддя, у зв'язку з чим, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини відкрито провадження за фактом порушення вимог статті 55 Конституції України, якою визначено, що права та свободи людини і громадянина захищаються судом.

Подібна ситуація спостерігається ще у 16 судах різних областей України та свідчить про системність проблеми, яка склалася в судовій системі. Як результат, тисячі українців позбавлені можливості реалізувати своє право на судовий захист. Крім того, в окремих випадках фактично не працює принцип невідворотності покарання за вчинення адміністративного правопорушення, через пропущення строків.

Через відсутність суддів у Жидачівському районному суді цивільні та адміністративні справи зберігаються у канцелярії до призначення суддів, а кримінальні провадження передаються на розгляд до інших районних судів, що призводить до порушення розумного строку розгляду справ.

За інформацією з офіційної сторінки Вищої Ради правосуддя, станом на 12 серпня 2019 року до останньої надіслано матеріали і рекомендації про призначення 467 кандидатів на посади суддів 263 місцевих загальних судів.

Проте, зважаючи на те, що ні Законом України «Про судоустрій і статус суддів», ні Положенням про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді не встановлено чітких часових меж щодо проведення конкурсу та термінів призначення, це призводить до порушення не тільки прав людини і громадянина, передбачених статтею 55 Конституції України, але й є прямим індикатором порушення розумних строків розгляду справ у суді в розумінні статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, через велику навантаженість на суддів місцевих загальних судів.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вживає заходів реагування з метою відновлення порушення прав не тільки мешканців Жидачівщини, а й всіх громадян на доступ до правосуддя.