Щодо створення наглядового органу у сфері захисту персональних даних та доступу до публічної інформації

26/06/2020 17:00

Однією з вимог Модернізованої Конвенції 108+ є створення незалежного контролюючого органу в сфері захисту персональних даних із широким переліком повноважень, тому гарантії забезпечення його незалежності та визначення місця в системі органів державної влади є наразі актуальним.

У зв’язку з цим, представник Уповноваженого з дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді України Віктор Барвіцький та представник Уповноваженого у сфері захисту персональних даних Інна Берназюк взяли участь в експертному обговоренні з питань інституалізації державного контролю у сфері захисту персональних даних та доступу до публічної інформації, на якому було озвучено позицію Уповноваженого, а саме:

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі – ЄС) Україна взяла на себе зобов’язання щодо приведення національного законодавства у сфері захисту персональних даних у відповідність до законодавства ЄС, зокрема до Регламенту (ЄС) 2016/679 (далі – GDPR).

З огляду на зазначене український наглядовий орган повинен відповідати вимогам до такого органу, які містяться у GDPR, та мати відповідні повноваження.

Повноваження наглядового органу визначені статтею 58 GDPR, при цьому частина наведених повноважень (зокрема, проведення розслідувань, накладення адміністративних штрафів) не повною мірою узгоджуються з природою конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який відповідно до статті 101 Конституції України здійснює «парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина».

Зважаючи на викладене, Уповноважений підтримує необхідність створення окремого наглядового органу в сфері захисту персональних даних та доступу до публічної інформації.

Створення такого органу не вплине на обсяг повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який надалі здійснюватиме парламентський контроль за додержанням цих прав.
Згідно з Регламентом ЄС під час створення наглядового органу важливо забезпечити на відповідному законодавчому та конституційному рівнях високий ступінь його незалежності.
Повністю уникнути будь-яких можливостей впливу на рішення наглядового органу, а також можливих підозр щодо упередженості можна лише шляхом створення нової інституції, що не входить до складу виконавчої гілки влади.

Ураховуючи зазначене, констатуємо, що існує потреба внесення відповідних змін до Конституції України, закріпивши в Основному Законі України його статус та визначивши завдання і повноваження, що забезпечить високий рівень незалежності такого наглядового органу. Зокрема, необхідно:
- доповнити статтю 85 Конституції України пунктом, у якому передбачити повноваження Верховної Ради України щодо призначення голови та/або членів (якщо колегіальний) наглядового органу за результатами незалежного конкурсного відбору;
- доповнити Конституцію України статтею 101-1, в якій визначити статус наглядового органу та основні засади його функціонування.