Проведено моніторинговий візит з питань дотримання прав громадян на охорону здоров’я до Національної служби здоров’я України

07/10/2019 17:45

З 26 вересня до 4 жовтня 2019 року з метою перевірки дотримання конституційних прав громадян у сфері права на охорону здоров’я Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) працівники Департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснили моніторинговий візит у апараті НСЗУ.

Під час моніторингу проведено зустрічі з керівництвом НСЗУ, керівниками та працівниками структурних підрозділів НСЗУ до компетенції яких відносяться питання пов’язані із реалізацією вимог Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» в частині надання первинної медичної допомоги.

З’ясовано законодавчі підстави щодо внесення НСЗУ інформації до електронної системи охорони здоров’я про припинення, призупинення та внесення змін до декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі – декларацій).

Під час моніторингового  візиту проаналізовано організаційно-розпорядчі документи та іншу документацію НСЗУ на відповідність нормативно-правовим актам Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України, що регламентують подання громадянами декларацій. Також досліджувались проблемні питання щодо внесення змін та виправлень у декларації та можливі шляхи їх вирішення на законодавчому рівні.

За результатами проведеного аналізу організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів відповідним органам влади буде надано пропозиції щодо їх удосконалення.