Результати моніторингу дотримання принципу недискримінації національних меншин та права на віросповідання у Чернівецькій області

31/07/2020 16:35

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернівецькій області Леонід Мельников здійснив дистанційний моніторинг забезпечення дотримання прав національних меншин та права на свободу віросповідання у Чернівецькій області.

За даними, отриманими під час моніторингу, в області проживають представники близько 80 національностей і народностей.

За час незалежності України в області було відроджено та створено чимало національно-культурних об’єднань та організацій, нині успішно діють двадцять п’ять національно-культурних товариств. З їх ініціативи, разом з державними установами, створюються музеї, готуються виставки, проводяться національні свята, дитячі фестивалі, літературні вечори. Створено сприятливі, а головне – рівноцінні умови для національно-культурного відродження та розвитку всіх національних культур.

В області діє Програма підтримки національно-культурних товариств Чернівецької області. Збереження та розвиток культур національних меншин розглядається як важлива складова загальнонаціонального розвитку, втілення основних принципів державної культурної політики з недопущення будь-яких проявів дискримінації за етнічною ознакою.

У населених пунктах області, де компактно проживають представники національних меншин, діють і створюються колективи народної творчості, формуються бібліотечні фонди з видань відповідними національними мовами.

У 76 населених пунктах, де компактно проживає румуномовне та польське населення (Герцаївський, Глибоцький, Новоселицький, Сторожинецький райони та м. Чернівці) функціонують публічні бібліотеки, клубні заклади, мистецькі школи. На базі районного Будинку культури м. Сторожинець створено Будинок національних культур, де проводиться відповідна робота з вивчення та збереження культурної спадщини етнічних груп району.

Також на сьогодні в Чернівецькій області нараховується 1225 зареєстрованих релігійних організацій 35-ти віросповідань, конфесій, напрямків і течій. Упродовж 2019 року у 19 населених пунктах області проведено збори громадян, які вирішили змінити канонічне підпорядкування з Української православної церкви на Православну церкву України. В 17 населених пунктах, незгідні з прийнятими рішеннями віряни УПЦ, продовжують проводити богослужіння у храмах або у пристосованих приміщеннях. В області діє 7 монастирів УПЦ, 114 румуномовних парафій, 33 релігійні організації Римо-Католицької церкви, 12 юдейських релігійних організацій. В області також діє вірменська апостольська церква, яка була зареєстрована 2008 року.

З метою подолання негативних явищ релігійного життя, розвитку духовності та моралі в області, а також консолідації релігійних організацій навколо вирішення актуальних питань релігійного середовища при обласній державній адміністрації діє обласна Рада церков і релігійних організацій.

За результатами моніторингового візиту готуються акти реагування до Служби у справах дітей Чернівецької міської ради та до Чернівецького міського голови.