Подолання дискримінації - шлях до європейських цінностей

01/03/2019 12:52

1 березня у світі відзначається День «Нуль дискримінації».

Цей день започаткували 1 березня 2014 року за рішенням ООН. Це дало можливість об’єднати зусилля в боротьбі з дискримінацією, з метою заклику суспільства до толерантності та терпимості до інших людей, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, місця проживання, мовними або інших ознаками.

Принципи рівності і недискримінації закріплені у Загальній декларації прав людини, якою проголошено, зокрема, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах.

Без подолання проявів дискримінації неможливо створити умови для самореалізації людини, розвитку демократії, впровадження європейських цінностей.

З огляду на зазначене, в рамках здійснення парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини, Офісом Омбудсмана незмінно приділяється особлива увага питанню забезпечення принципу рівності у сфері реалізації основоположних прав і свобод людини.

Результати здійснюваного Уповноваженим моніторингу свідчать, що питання подолання ксенофобії та нетерпимості в Україні привертають до себе дедалі більшу увагу, як органів державної влади так і громадянського суспільства. Проте, незважаючи на низку вжитих заходів, спрямованих на боротьбу із стереотипами, які ведуть до дискримінації, значна кількість питань залишається невирішеними.

На переконання Уповноваженого, підвищення рівня толерантності, запобігання проявам дискримінації, ксенофобії та нетерпимості в Україні потребує проведення активної просвітницької роботи з професійними та цільовими групами. Зокрема, правоохоронцями, суддями, представниками органів місцевого самоврядування, журналістами, широкою громадськістю та органами громадянського суспільства, які опікуються питаннями протидії ксенофобії та нетерпимості.

Відповідно до Конституції України та міжнародних зобов’язань, Україна має протидіяти дискримінації в будь-якій формі, рівною мірою забезпечувати всім групам населення право на безпеку й захист національної та релігійної гідності.