Моніторинговий візит до Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради

20/12/2018 15:53

Співробітники Департаменту моніторингу інформаційних прав Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснили моніторинговий візит до Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради.

Візит було здійснено з метою усунення недоліків, пов’язаних із забезпеченням інформаційних прав громадян, зокрема права на доступ до публічної інформації, та у зв’язку з надходженням значної кількості скарг у 2017 та 2018 роках (далі – Рада).

Під час моніторингу було проведено зустріч з працівниками апарату Ради, відповідальними за опрацювання інформаційних запитів та оприлюднення інформації у відкритих джерелах.

Так, під час візиту працівниками Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснено системний аналіз запитів, що надійшли до Ради у 2018 році, та відповідей на них, в результаті чого було виявлено 5 випадків порушень вимог Закону України «Про доступ до інформації». За результатами їх огляду працівникам Ради надано обґрунтовані усні роз’яснення вимог інформаційного законодавства та наголошено на недопущенні таких порушень в майбутньому.  

Загалом якість опрацювання запитів у Раді перебуває на досить високому рівні, а виявлені порушення є незначними з огляду на їх велику кількість.

Під час моніторингового візиту було здійснено огляд приміщення Ради, яке надано для забезпечення права громадян особисто подавати запит на інформацію та отримувати запитувану інформацію для ознайомлення.

Також, у доступному для огляду місці Ради знаходяться стенди із необхідною інформацією про діяльність Ради. Крім того, проведено зустріч з відповідальними за оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Ради (https://pbrada.gov.ua/) працівниками, під час якої також здійснено моніторинг веб-сайту.

У зв’язку з виявленими порушеннями в сфері оприлюднення інформації, відповідальним працівникам надано практичні рекомендації та роз’яснення вимог Закону України «Про доступ до інформації» та Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

Не зважаючи на наявність недоліків у роботі в сфері оприлюднення інформації, Радою проведено значний обсяг роботи, щодо підвищення рівня інформаційного накопичення веб-сайту Ради.

За підсумками проведеної роботи до Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради буде направлений відповідний лист з рекомендаціями щодо усунення порушень інформаційного законодавства.