Монітори перевірили дотримання прав громадян на звернення та інформацію Державною судовою адміністрацією України

14/08/2019 11:13

З метою усунення недоліків, пов’язаних із забезпеченням прав громадян на звернення та інформацію, співробітники Управління моніторингу прав на звернення та інформацію Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснено моніторинговий візит до Державної судової адміністрації України.

За підсумками моніторингу слід зазначити, що робота ДСА України з розгляду та опрацювання звернень громадян та запитів на інформацію здійснюється в межах та відповідно до вимог чинного законодавства.

Водночас до недоліків у роботі зі зверненнями громадян слід віднести недотримання вимоги, встановленої частиною четвертою статті 15 Закону України «Про звернення громадян», щодо обов’язкового надання заявнику роз’яснення порядку оскарження прийнятого рішення. Особливо це стосується звернень, у яких заявники порушують питання, пов’язані із здійсненням належного організаційного забезпечення діяльності органів судової влади.

По завершенню моніторингового візиту працівникам структурного підрозділу відповідального за роботу із зверненнями громадян надані роз’яснення положень Закону України «Про звернення громадян» та звернено увагу на необхідності їх неухильного дотримання.

За підсумками проведеної роботи до ДСА України буде підготовлено відповідний лист щодо необхідності усунення виявлених порушень вимог законодавства про звернення громадян.