Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики врахував зауваження Уповноваженого щодо функціонування закладів культури в умовах децентралізації

12/12/2019 14:39

Директор Департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Світлана Глущенко взяла участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

На засіданні було ухвалено рішення за результатами виїзного засідання Комітету «Про функціонування закладів культури в умовах децентралізації», проведеного у Волинській області 28-29 листопада 2019 року. Усі попередньо запропоновані Комітету пропозиції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини були враховані у рішенні Комітету. Зокрема, це стосується питань:
визначення стандартів, переліку та змісту культурних послуг, що надаються за рахунок місцевих бюджетів;
напрацювання у проекті Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2027 року індикаторів, що вказують на ефективність культурних послуг в умовах децентралізації;
наближення рівня заробітних плат працівників культури до рівня середніх заробітних плат у державі (шляхом ліквідації розриву між мінімальною заробітною платою та посадовим окладом І тарифного розряду за єдиною тарифною сіткою або шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», встановивши підвищення посадових окладів працівникам культури, посади яких визначені у розділах IV та V додатку 2 постанови);
забезпечення мінімальної частки видатків від обсягу отриманої місцевими бюджетами базової дотації, яку вони мають спрямовувати на розвиток сфери культури і мистецтва.

Також на засіданні Комітету було заслухано Міністра культури, молоді і спорту України Володимира Бородянського, який ознайомив присутніх з пропозиціями щодо організаційної моделі забезпечення реалізації державної культурної та інформаційної політики, що передбачає зосередження державної політики не в міністерствах, а в інших центральних органах виконавчої влади (агентствах). Такий підхід, за твердженням Міністра, вирішить одну з ключових проблем – надмірно централізовані управлінські функції в міністерствах, що призводить, зокрема, до переобтяження керівництва міністерств вирішенням поточних питань організаційного характеру.