Київські судді ознайомляться з результатами моніторингу застосування нового КПК

13/11/2015 10:26

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська розіслала київським суддям Спеціальну доповідь Уповноваженого за результатами пілотного моніторингу застосування нового Кримінального процесуального кодексу України судами м. Києва.

Моніторинг здійснювався Секретаріатом Уповноваженого у співпраці з Харківською міською громадською організацією «Інститут прикладних гуманітарних досліджень» з 5 липня 2014 по 15 лютого 2015 року за підтримки проекту «Демократизація та права людини в Україні», що реалізується Програмою розвитку ООН в Україні.

Слід відзначити, що результати моніторингу підтверджують наявність системних проблем у застосуванні КПК, про які йдеться в численних зверненнях громадян до Уповноваженого щодо дотримання прав людини у кримінальному процесі.

Під час моніторингу було виявлено низку недоліків, які були пов’язані з організацією роботи апарату суду та з організацією і плануванням суддями судового розгляду кримінальних проваджень, зокрема, це завищений контроль у частині доступу до приміщень суду, неналежне інформування населення про дату, час і місце проведення судових засідань на сайті суду та на інформаційних стендах безпосередньо в приміщенні суду, відсутність доступу до судового засідання, затримка початку або відкладання судового засідання.

Крім того, монітори констатували недотримання суддями професійних стандартів поведінки – обмін жестами з присутніми, користування телефоном та читання преси під час судового засідання, некоректне ставлення до учасників процесу.

Під час моніторингу перебігу судових засідань було помічено, що судді вдавалися до порушень певних норм КПК, виявляли упередженість або необ’єктивність, порушуючи, зокрема, засади гласності і відкритості судового провадження, право на захист. Наприклад, слідчі судді досить рідко застосовують у своїй практиці статтю 206 КПК, якою визначаються загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини. Водночас сторони захисту та обвинувачення в повній мірі не застосовують всі надані їм КПК процесуальні можливості для забезпечення повноти та всебічності розгляду кримінальних справ судом.

Детальніше з результатами пілотного моніторингу застосування нового Кримінального процесуального кодексу України судами м. Києва можна ознайомитися на сайті Уповноваженого, у розділі «Документи».

Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за результатами пілотного моніторингу застосування нового Кримінального процесуального кодексу України судами м. Києва

Застосування судами Кримінального процесуального кодексу. Резюме результатів моніторингу