Директор Департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого взяла участь у міждисциплінарному науково-практичному діалозі щодо захисту прав людини і громадянина

11/12/2019 17:11

Директор Департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Світлана Глущенко взяла участь у міждисциплінарному науково-практичному діалозі «Основні права людини: Розуміння та виклики», який відбувся на базі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Світлана Глущенко під час панельної дискусії ІІ «Права людини: від гарантій до захисту» поінформувала присутніх про правові засади діяльності Уповноваженого з прав людини, зокрема у сфері захисту соціальних прав, про актуальний стан виконання Урядом та Парламентом рішень Конституційного Суду України, а також щодо проблеми заборгованості із заробітної плати.

Так, Світлана Глущенко зазначила, що незважаючи на прийняття Конституційним Судом України рішення від 07.10.2009 № 25-рп/2009 про визнання такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) положення пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV, уже майже 10 років не вирішується питання реалізації прав громадян України на отримання пенсії у разі виїзду на постійне проживання за кордон, якщо Україна не уклала з відповідною державою міжнародного договору з питань пенсійного забезпечення або якщо згода на обов’язковість такого міжнародного договору не надана Верховною Радою України.

Також зосередила увагу на найбільш гострій у сфері трудових прав людини проблемі  несвоєчасної виплати заробітної плати, яка з кожним роком все більше поглиблюється Від невиплати заробітної плати потерпають працівники підприємств як приватного, так і державного та комунального секторів економіки, працівники бюджетних установ та організацій.

За даними Державної служби статистики України, заборгованість із виплати заробітної плати працівникам з початку року зросла майже на 30 % і станом на 1листопада 2019 року склала 3,44 млрд. грн., а у порівнянні з відповідним періодом 2018 року ‑ на 19,22 %.

119,8 тисячам працівників економічно активних підприємств (на 32,4% більше ніж на початку року) не виплачено 2281,8 млн. грн., з яких 467,8 млн. грн. – борги державних підприємств. Працівникам промисловості заборговано 2773,3 млн. грн. або 80,7% від загальної заборгованості.

Наявність зарплатних боргів призводить до зниження рівня життя працюючого населення та їх сімей, прирікає громадян на бідність, генерує зростання соціальної напруги в суспільстві.

Незважаючи на норми законодавства, якими гарантується своєчасність виплати працівникам заробітної плати, а також заходи реагування, що застосовуються інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів до керівників підприємств-боржників (а це і складання протоколів про притягнення до адміністративної відповідальності, і накладення штрафних санкцій на посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці, і внесення подань про притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності), питання погашення заборгованості залишається невирішеним.

На проблемі заборгованості із заробітної плати наголошено і в Щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2018 рік та з метою її врегулювання Уряду надано відповідні рекомендації.