Аксана Філіпішина: «Масштаби такого ганебного явища як домашнє насильство зростають в нашій державі щороку приблизно на 10 відсотків»

26/05/2014 11:45

 

Від домашнього насильства можуть потерпати всі члени сім’ї, але найчастіше воно торкається найбільш уразливих верст населення: нездатних себе захистити, залежних матеріально чи фізично від інших членів сім’ї. Проте найбільше від насильства страждають жінки (за даними Міністерства соціальної політики України, із 144 тис. 848 звернень щодо насильства в сім’ї від жінок надійшло 126 тис. 498 звернень).

Також від насильства в сім’ї страждають діти. Хоча дані свідчать про незначне зростання кількості звернень дітей з приводу насильства (за даними Міністерства соціальної політики України, від дітей надійшло 1026 звернень), проте реальних масштабів стосовно насильства в сім’ї щодо дитини не знає ніхто.

На думку Аксани Філіпішиної, важливим кроком на шляху вирішення питань, пов’язаних із домашнім насильством, може стати ратифікація Парламентом України Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція), яка підписана Україною у 2011 році, та імплементація положень цієї Конвенції у національне законодавство.

Аналогічну сумну статистику щодо кількості фактів домашнього насильства в Україні навела у своєму виступі також заступник Постійного представника ООН в Україні Ініта Пауловіца. Вона повідомила, зокрема, що за 2013 рік в Україні було зафіксовано біля 160 тисяч випадків домашнього насильства, від якого потерпають 68% жінок. Проте і ця статистика не відображає реального стану речей, адже за неофіційними даними лише одна з чотирьох жінок звертається у таких випадках за допомогою до правоохоронних органів або соціальних служб.

Домашнє насильство – це прихована епідемія світового масштабу. Так охарактеризувала це явище суддя Верховного Суду України у відставці, головний редактор журналу «Судова практика» Ольга Шаповалова, яка презентувала результати дослідження «Моніторинг національної судової практики розгляду судами кримінальних, цивільних справ і справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних із вчиненням насильства в сім’ї». Вона ознайомила також присутніх з оглядом національного законодавства та міжнародних зобов’язань України з питань протидії насильству в сім’ї.

На основі проаналізованих у рамках дослідження справ розроблено рекомендації щодо вдосконалення законодавства та підвищення ефективності роботи суддів та працівників правоохоронних органів.