Аксана Філіпішина: «Підхід до запобігання та боротьби з насильством щодо жінок і домашнім насильством, який пропонує Стамбульська конвенція, вимагає формування політики, яка ґрунтується на фактах»

08/09/2015 09:24

Представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності Аксана Філіпішина взяла участь у роботі дводенної Міжнародної конференції зі збору даних та статистичної звітності у сфері насильства щодо жінок та домашнього насильства. Захід відбувся в рамках реалізації Проекту Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні».

«Національне законодавство з питань попередження насильства в сім’ї передбачає збір та узагальнення даних про випадки такого насильства. Втім, з моменту прийняття у 2001 році Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» до теперішнього часу єдина система збору й обробки даних про випадки насильства в сім’ї так і не була створена. На сьогодні збір даних про такі випадки здійснюється згідно з Інструкцією № 3131/386 ще 2009 року. Більшість зібраних даних, на жаль, не розподіляються за категорією статі», – зазначила у своєму виступі Представник Уповноваженого.

На думку Аксани Філіпішиної, неврахованими залишаються такі мінімальні дані як вік, вид насильства (фізичне, сексуальне, психологічне, економічне), факт інвалідності тощо.

Для отримання глибинної картини проблеми домашнього насильства, насильства щодо жінок недостатнім є лише збір статистичних даних. Необхідно проводити науково-дослідні роботи та здійснювати опитування населення на регулярній основі.

Для прикладу Представник Уповноваженого навела результати Комплексного дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості, проведеного у 2014 році соціологічною компанією «GFK Ukraine» за ініціативи та експертної підтримки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Проекту «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства в Україні» Програми розвитку ООН в Україні.

«За даними вказаного дослідження, 21% опитаних сільських жінок не знають про жодне з прав, що стосується їхнього захисту від домашнього насильства, зокрема про те, що чоловіки не мають права знущатися з жінок та дітей, примушувати жінку до сексуальних стосунків, жінка має право на захист у разі насильства з боку чоловіка.

Жінки, що не звертаються за допомогою, переважно розраховують на те, що можуть впоратися з проблемою самостійно (55% опитаних сільських жінок). Водночас, 31% таких жінок зазначають невіру в те, що їм хтось може допомогти, 7% – не знають, до кого звернутися, тобто почуваються беззахисними у ситуації насильства в сім’ї. 25% жертв домашнього насильства взагалі не вживали ніяких заходів, тобто навіть не намагалися самостійно захистися», – зазначила Аксана Філіпішина.

Для зміни ситуації у зборі даних стосовно насильства щодо жінок та домашнього насильства, на думку Представника Уповноваженого, могли б допомогти такі кроки:

- проведення інвентаризації наявних статистичних даних у сфері насильства щодо жінок та домашнього насильства, які ведуться органами внутрішніх справ, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, управліннями охорони здоров’я, органами прокуратури, судами;

- визначення уніфікованого мінімального стандарту у підході відомств до збору даних з урахуванням ґендерного, вікового аспектів, стану здоров’я, місця проживання, рівня спорідненості між жертвою та кривдником тощо;

- створення електронного банку даних випадків домашнього насильства;
- запровадження на регулярній основі періодичних опитувань населення з питань домашнього насильства, як джерела даних про реальний стан справ у цій сфері.