Людмила Денісова підписала Меморандум про співпрацю з Міністром освіти і науки України

07/08/2018 13:33

Меморандум покликаний  консолідувати зусилля Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Міністерства освіти і науки України, спрямовані на запобігання, виявлення, усунення та недопущення порушень прав і свобод людини і громадянина у сфері освіти.

Меморандум передбачає проведення моніторингу стану забезпечення права людини на освіту, аналіз  причин системних порушень прав і свобод людини у цій сфері, їх наслідків, підготовку узгоджених пропозицій МОН України щодо усунення таких порушень.

Людмила Денісова та Лілія Гриневич домовилися про узгодження своїх позицій  щодо шляхів розв’язання проблем, пов’язаних із реалізацією права людини на освіту, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина під час розроблення проектів нормативно-правових актів, які регулюють діяльність системи освіти.

Сторони вважають за доцільне проведення  спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадян щодо захисту своїх прав шляхом проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших заходів, а також  просвітницьких кампаній та заходів щодо підвищення правової поінформованості дітей стосовно своїх прав, а також педагогів щодо захисту прав дітей.

У меморандумі передбачається розроблення та реалізація спільних проектів та програм, спрямованих на посилення гарантій прав і свобод людини в діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН України, підготовка пропозицій і рекомендацій до проектів законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій, ратифікації міжнародних договорів, що стосуються прав і свобод людини.