«Ризик обмеження права дитини на доступну освіту через затвердження наказу Міністерства освіти залишається» - Людмила Денісова

07/05/2018 16:00

У зв'язку із наявністю дискримінаційних норм та положень, що порушують право на захист персональних даних, предметом особливої уваги Уповноваженого з прав людини став розроблений Міністерством освіти і науки України проект наказу «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».

Так, усупереч вимог Закону України "Про загальну середню освіту" проектом наказу передбачалось першочергове зарахування дітей до першого класу за територіальним принципом, яке підтверджене документально: копією паспорта одного з батьків з реєстрацією місця проживання; нотаріально посвідченим договором оренди житла, договором купівлі-продажу житла тощо. Оригінали зазначених документів підлягали обов'язковому пред'явленню як умова зарахування дитини до закладу освіти, а їхні копії мали два роки зберігатися у закладі.

Такі вимоги ставили в нерівні умови дітей із числа ВПО, дітей трудових мігрантів, дітей-рома та інших.

На вільні місця діти мали зараховуватись за датою народження. При конкурсному відборі дітей на вільні місця передбачалась обов'язкова відеофіксація та трансляція цього процесу. Списки зарахованих дітей мали оприлюднюватись на сайті закладу освіти.

У процесі обговорення Уповноваженим неодноразово направлялись зауваження та рекомендації до проекту наказу, проводились зустрічі із представниками Міністерства освіти і науки та Міністерства юстиції України.

За результатами проведених консультацій із проекту наказу були виключені положення щодо вимоги про підтвердження місця проживання на території обслуговування навчального закладу документами, якими підтверджується реєстрація місця проживання. Було вилучено також положення про  встановлення переваги на зарахування до початкової школи за віком та збереження у закладі освіти оригіналів або копій документів, які підтверджують право на першочергове зарахування.

Уповноважений заперечував також проти оприлюднення в мережі Інтернет прізвищ та ініціалів імен зарахованих учнів та дітей, які претендують на вільні місця, а ще відеофіксації процедури проведення жеребкування та конкурсу.

Крім того, з ініціативи Уповноваженого наказ було доповнено положенням щодо необхідності передання інформації про переведення або відрахування із закладів освіти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до служби у справах дітей. Було додано також положення щодо забезпечення заходів розумного пристосування при проведенні конкурсу для вступу до навчального закладу для дітей з особливими потребами і встановлено адміністративну процедуру оскарження відмови у зарахуванні до закладу освіти.

5 травня 2018 року  Міністерством юстиції України було затверджено  наказ Міністерства освіти і науки України.   

Втім Міністерством освіти і науки України не було враховано ще одну важливу пропозицію Уповноваженого. Вона стосується скасування необхідності подачі документів, що підтверджують реальне місце проживання, адже така вимога суперечить частині другій статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту».

З огляду на це, Уповноважений вбачає ризик обмеження права дитини на доступну освіту через неможливість документального підтвердження місця проживання.

Питання зарахування до перших класів закладів освіти продовжує перебувати на контролі Уповноваженого.