Вищий спецсуд України: «Для належного використання заходів запобігання та протидії дискримінації суддям доцільно звертатися до Уповноваженого»

06/03/2015 14:08

Моніторинг судових процесів, проведений Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини у 2014 році, засвідчив, що попри наявність у суддів можливості при розгляді справ про дискримінацію звертатися за висновками до Уповноваженого як до державного органу, на якого законодавством покладено повноваження зі здійснення контролю за дотриманням принципу недискримінації в усіх сферах суспільних відносин, судді цим правом майже не користувалися. Більше того, непоодинокими були випадки, коли судді відмовляють у задоволенні клопотань сторін про направлення таких звернень до Уповноваженого, аргументуючи це лише тим, що ані цивільно-процесуальним законодавством, ані законодавством про запобігання та протидію дискримінації не передбачено, що таке звернення для суду є обов’язковим.

З огляду на зазначене, 14 січня 2015 року Валерія Лутковська звернулася листом до Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, у якому наголосила на особливій важливості таких висновків для належної протидії дискримінації та надання ефективної допомоги особам, права і свободи яких були порушені внаслідок дискримінації, та попросила розглянути можливість надання судам нижчого рівня відповідні рекомендаційні роз’яснення.

За результатами розгляду листа Уповноваженого Вищим спеціалізованим судом України було підготовлено та 16 лютого 2015 року надіслано апеляційним судам областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційному суду Автономної Республіки Крим лист «Щодо необхідності отримання судами висновків Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах про дискримінацію».

У цьому листі було наголошено на доцільності реалізації суддями повноважень зі звернення до Уповноваженого з прав людини для отримання висновку у справах про дискримінацію за наявності ознак дискримінації в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Уповноважений також привернула увагу суддів до необхідності дотримання процесуальних вимог щодо обов’язку доказування у такій категорії справ (перенесення тягаря доказування на відповідача) та вимог Закону України «Про судовий збір» в частині звільнення від сплати судового збору за подання позовів щодо спорів, пов’язаних із дискримінацією.

З повним текстом зазначеного листа Вищого спеціалізованого суду України можна ознайомитися за цим посиланням.