Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. Що виявляють монітори національного превентивного механізму?

05/05/2017 14:02

За час функціонування Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму з 2012 року його працівниками спільно з представниками громадськості було здійснено понад 500 моніторингових візитів до установ, у яких перебувають люди з інвалідністю: будинків дитини, спеціальних та санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, дитячих будинків-інтернатів, геріатричних, психіатричних та психоневрологічних, протитуберкульозних закладів тощо.

Основне завдання цих візитів – з’ясування стану дотримання і реагування на порушення прав людей з інвалідністю, які в них перебувають.

Під час візитів монітори виявляють системні проблеми людей з інвалідністю: неналежні умови для їх проживання, відсутність універсального простору, стигматизація людей з психічними розладами, формалізм в організації реабілітації, ігнорування індивідуальних потреб для розвитку особистості тощо. Наприклад, як у Димитрівському психоневрологічному інтернаті для чоловіків у смт Олександрійське Кіровоградської області.

За результатами моніторингових візитів направляються відповідні акти реагування Уповноваженого з прав людини з метою розв’язання, насамперед, системних проблем.

Завдяки наполегливому просуванню Уповноваженим законодавчих змін здійснюється захист прав людей з психічними розладами від свавільної госпіталізації у психіатричні лікарні (зокрема, за заявою опікуна) й застосування фізичної ізоляції та фіксації, збільшено час перебування з родинами поза психоневрологічними інтернатами тощо.

Водночас діяльність Уповноваженого з прав людини спрямована і на поліпшення умов проживання й зміну ставлення персоналу до потреб цієї вразливої категорії осіб.

Під час візитів, а також семінарів та інших заходів працівники Департаменту з питань реалізації НПМ ознайомлюють учасників з міжнародними стандартами, а також поширюють позитивні практики реалізації прав осіб з інвалідністю в конкретних закладах. Зокрема, про забезпечення комфортних умов та організацію дозвілля мешканцям стаціонарного відділення Ужгородського міського терцентру, про надзвичайну атмосферу турботи та організацію реабілітації в дитячому будинку-інтернаті у Мішуріному Розі або про самовідданість працівників установ Донецької і Луганської області, які працюють фактично на лінії розмежування і забезпечують людям з інвалідністю в умовах небезпеки максимально комфортні умови.

Повторні візити дають змогу проаналізувати, як виконуються рекомендації Уповноваженого з прав людини, що надсилаються за результатами візитів щодо поліпшення життя людей з інвалідністю. До прикладу, умови проживання підопічних Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату Вінницької області після моніторингового візиту НПМ поліпшились.