У Секретаріаті Уповноваженого обговорено питання доцільності запровадження профоб’єднань військовослужбовців

05/12/2016 17:39

28 листопада 2016 року під головуванням Представника Уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців Cвятослава Стеценка проведено міжвідомчу нараду щодо доцільності запровадження професійних об’єднань військовослужбовців. У нараді взяли участь представники Міністерства оборони України та Проектного офісу реформ Міноборони, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної спеціальної служби транспорту України, Управління державної охорони України. Учасники наради обговорили позиції представників різних військових формувань щодо доцільності та можливості створення, організації та функціонування профспілки військовослужбовців.

«Запровадження служби за контрактом вимагає залучення до неї освічених, свідомих та підготовлених громадян, вихованих на цінностях сучасного громадянського суспільства. Отже, постає питання захисту своїх прав і свобод під час служби, використовуючи можливості професійних об’єднань, запровадження європейського принципу захисту прав військовослужбовців, який коротко можна висловити фразою «захист громадянина у формі». Потрібно, щоб набувши статусу військовослужбовця та одягнувши форму, громадянин міг гарантовано користуватися своїми громадянськими правами в обсязі, визначеному законодавством», – переконаний Святослав Стеценко.

Як зазначалося під час наради, поряд з традиційними способами захисту прав і свобод громадян-військовослужбовців, такими як право на звернення зі скаргою та право на судовий захист, у більшості європейських країн накопичений значний досвід створення та функціонування такої правозахисної інституції як професійна асоціація військовослужбовців або профспілка військовослужбовців.

Під час обговорення представниками силових відомств були висловлені аргументи як на підтримку зазначеної ініціативи, так і щодо недоцільності створення професійних об’єднань військовослужбовців.

Представники Державної спеціальної служби транспорту України та Держаної прикордонної служби України підтримали ідею створення добровільного професійного об’єднання військовослужбовців, як органу, що міг би активно впливати на ситуацію в сфері захисту їхніх прав. У свою чергу, представники Служби безпеки України звернули увагу присутніх на особливі умови та специфіку роботи співробітників розвідувальних та спецпідрозділів, що, на їхню думку, унеможливить ефективну діяльність профспілки в її класичному розумінні.

За результатами опитування, проведеного Міністерством оборони України, майже 70% військовослужбовців потенційно підтримують зазначену ініціативу, хоча і мають недовіру щодо ефективності роботи профспілок у сучасних реаліях. При цьому, 55% військовослужбовців вважають, що їхні права в цілому достатньо захищені, 34%  − що заборона брати участь у діяльності профспілок не дає їм можливості реалізувати свої права у повному обсязі, 21% − що стан справ може бути поліпшений шляхом запровадження нових механізмів захисту прав і свобод військовослужбовців.

Також представники Міністерства оборони зауважили, що ініціатива створення профспілки має виходити від самих військовослужбовців, і запроваджувати її в директивний спосіб є недоцільним та неефективним.

Учасники наради дійшли спільної думки, що ідея створення професійних спілок військовослужбовців є цікавою та має право на подальше обговорення. Вирішальним чинником має бути бажання та ініціатива самих військовослужбовців, а законодавче закріплення можливості об’єднання військовослужбовців за професійною ознакою може у майбутньому сприяти створенню таких об’єднань.