Валерія Лутковська обговорила з Марою Марінакі питання утвердження свободи від дискримінації та гендерної рівності в Україні

04/04/2017 17:18

Під час зустрічі з Головним радником з гендерних питань та питань впровадження Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 зі становища жінок, миру і безпеки Європейської служби зовнішньої дії, Валерія Лутковська  наголосила на тому, що всі рекомендації з удосконалення системи запобігання та протидії дискримінації,  які протягом кількох років надавалися Уповноваженим органам державної влади, акумульовані тепер у Національній стратегії у сфері прав людини, схваленій Президентом України 25 серпня 2015 року, а також у Плані дій з її реалізації на період до 2020 року, затвердженому  Кабінетом Міністрів України. І хоча обидва документи містять окремі змістовні розділи, присвячені питанням запобігання та протидії дискримінації, виконуються вони вкрай повільно і неефективно.

Мара Марінакі висловила жаль з приводу того, що Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про запобігання домашньому насильству, виключивши з нього поняття "сексуальна орієнтація" і "гендер", адже Україна потребувала цього закону, щоб узгодити національне законодавство з міжнародним і ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульську конвенцію).

Як відомо, через неприйняття  депутатами нейтральних наукових термінів "гендер" і "сексуальна орієнтація", прийнятих у міжнародному законодавстві, Стамбульську конвенцію ратифіковано не було — проект закону передано на доопрацювання в Комітет у закордонних справах.

Валерія Лутковська поінформувала також Мару Марінакі про те, що нею ініційовані і направлені до парламенту пропозиції з доопрацювання положень проекту Трудового кодексу України щодо заборони дискримінації у сфері праці та сприяння закріпленню захищених ознак, за якими забороняється дискримінація, в т.ч. ознак «сексуальна орієнтація» та «ґендерна ідентичність».

На завершення зустрічі її учасники акцентували увагу на тому, що і нератифікація Стамбульської конвенції, і зволікання з антидискримінаційним доопрацюванням Трудового кодексу України вкрай негативно впливають на процес імплементації Асоціації «Україна – ЄС».