Уповноважений затвердила План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року

04/03/2016 13:23

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською затверджено План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року та запроваджено постійний проактивний моніторинг працівниками Секретаріату Уповноваженого стану виконання Нацстратегії відповідними державними органами.

Серед напрямів, у сфері яких проводиться робота, –забезпечення права на життя, протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню,забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, забезпечення права на справедливий суд, забезпечення свободи думки і слова та доступу до інформації, забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань, забезпечення права на участь в управлінні державними справами та у виборах,запобігання та протидія дискримінації, забезпечення прав корінних народів і національних меншин, забезпечення права на приватність, забезпечення прав учасників антитерористичної операції, захист прав внутрішньо переміщених осіб та багато інших.

Нагадаємо, 25 серпня 2015 року Президентом України затверджено Національну стратегію з прав людини, що було зумовлено необхідністю вдосконалення діяльності держави щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини, створення дієвого механізму захисту в Україні прав і свобод людини, вирішення системних проблем у зазначеній сфері.

Національна стратегія з прав людини зосереджена на вирішенні основних системних проблем у сфері захисту прав і свобод людини та нових викликах суспільства. Для її реалізації активно використовується досвід Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, правозахисних організацій України, Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, інших міжнародних організацій, а також практика Європейського суду з прав людини.