Вищий адміністративний суд України підтвердив протиправність відмови Вищого спеціалізованого суду України в наданні інформації у справі за участю Омбудсмана

04/03/2015 11:27

До Уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської надійшло звернення від громадянина М. зі скаргою на Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ) щодо порушення права на доступ до публічної інформації.

Скаржник подав до ВССУ запит на доступ до інформації щодо статистичних показників діяльності ВССУ та сум видатків на обслуговування ВССУ у 2013 році. ВССУ надав інформацію частково. Так, було відмовлено в наданні інформації щодо:

1) кількості касаційних скарг у цивільних справах, за якими ВССУ постановлено ухвалу про залишення касаційної скарги без руху у зв’язку із ненаданням завірених копій судових рішень, які оскаржуються, оскільки така інформація у статистичній звітності ВССУ не відображається;

2) сум видатків на обслуговування ВССУ у 2013 році, враховуючи оплату праці апарату суду та суддів, оплату комунальних послуг, ремонт будівель та інших господарських витрат, пославшись на Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у ВССУ, затверджений наказом ВССУ від 20 серпня 2013 р. № 41/0/14-13

(http://sc.gov.ua/ua/perelik_vidomostej_csho_stanovljat_sluzhbovu_informaciju_u_vssu.html).

У ході провадження за вказаною скаргою скаржник звернувся до Миколаївського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до  ВССУ про визнання протиправною відмови в задоволенні запиту на інформацію, зобов’язання задовольнити запит (справа № 814/971/14).

Скаржник залучив Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як третю особу на стороні позивача. Уповноважений скористалася процесуальним правом третьої сторони і надала суду свої письмові пояснення.

Щодо відмови відповідача у наданні інформації про кількість відповідних касаційних скарг у цивільних справах увагу суду було звернуто на те, що відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ публічної інформації» така інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або  яка знаходиться у володінні суб’­єктів владних повноважень. Закон не накладає на розпорядника зобов’язання створювати інформацію за запитом. Відповідно, якщо, як стверджує відповідач, інформація щодо кількості відповідних касаційних скарг у цивільних справах ним у процесі виконання владних повноважень не створювалась, відмова у її наданні не становить порушення вимог згаданого закону.

Щодо відмови в наданні позивачу інформації щодо сум видатків стверджувалось, що вона суперечить закону про доступ до публічної інформації, адже   є інформацією про розпорядження бюджетними коштами. 

У поясненні Валерії Лутковської йдеться про те, що згідно з частиною 5 статті 6 цього закону не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

«Це положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину. Однак підстав вважати, що надання позивачу інформації щодо сум видатків може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню та перешкоджатиме запобіганню злочину не вбачається. Про такі підстави обмеження доступу до запитуваної інформації також не стверджував і відповідач. Саме по собі віднесення відповідачем вказаної інформації до інформації з обмеженим доступом внутрівідомчим актом не є належною підставою для обмеження доступу до неї», – наголошує Валерія Лутковська.

Як повідомлялось раніше, Миколаївський окружний адміністративний суд погодився з позицією Уповноваженого з прав людини та постановою від 5 травня 2014 року позов задовольнив частково і визнав відмову в наданні запитуваної інформації щодо сум видатків протиправною. З повним текстом рішення суду можна ознайомитись на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua/Review/38572969).

Постанова суду була оскаржена ВССУ до Одеського апеляційного адміністративного суду, який ухвалою від 1 липня 2014 року залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін. З повним текстом рішення суду можна ознайомитись на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua/Review/39661762).

Постанова Миколаївського окружного адміністративного суд суду від 5 травня 2014 року та ухвала Одеського апеляційного адміністративного суду від 1 липня 2014 року у цій справі набули законної сили.

За результатами касаційного перегляду вказаної справи Вищий адміністративний суд України у провадженні № К/800/41402/14 ухвалою від 29 січня 2015 року касаційну скаргу ВССУ відхилив, а постанови судів першої та апеляційної інстанцій залишив без змін. Ухвала оскарженню не підлягає.

Як було повідомлено, громадянин М. висловлював подяку Уповноваженому за підтримку у реалізації права на доступ до публічної інформації.