Валерія Лутковська звернулася до Міністра соцполітики щодо забезпечення права громадян, які необґрунтовано зазнали політичних репресій, на отримання підвищення до пенсії

03/10/2017 14:48

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходять звернення громадян, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, а також членів їхніх сімей, яких було примусово переселено, щодо порушення їхнього права на отримання підвищення до пенсії у розмірах відповідно 50 та 25 відсотків мінімальної пенсії за віком.

Це право унормовано пунктом «г» статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення». На практиці ж відповідні виплати призначаються органами Пенсійного фонду України у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 №654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» (54,40 грн та 43,52 грн відповідно).

Водночас, виходячи із пріоритетності законів над підзаконними актами, при встановленні розміру підвищень застосуванню підлягає не постанова Кабінету Міністрів України, а норми Закону України «Про пенсійне забезпечення».

У Рішенні Конституційного Суду України від 25.01.2012 №3-рп/2012 визначено, що принцип законності передбачає застосування законів України, а також нормативно-правових актів відповідних органів державної влади, виданих на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, в тому числі нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, виданих у межах його компетенції, на основі і на виконання Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік та інших законів України.

Водночас, ні самим Законом України «Про пенсійне забезпечення», ні Бюджетним кодексом України, ні законами України про Державний бюджет України на 2015-2017 роки не передбачено право Кабінету Міністрів України встановлювати розміри виплат, визначених пунктом «г» статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення», як це має місце для інших соціальних та пенсійних виплат.

Проте, згідно з позицією Міністерства соціальної політики України, відмова органів Пенсійного фонду України у призначенні та виплаті названій категорії громадян підвищень до пенсій у встановлених Законом України «Про пенсійне забезпечення» розмірах та нарахування їх у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 №654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» (54,40 грн та 43,52 грн відповідно), є правомірними.

Не погоджуючись із такою позицією вказаного органу влади, Уповноважений з прав людини звернулася з поданням до Міністра соціальної політики України з проханням вжити відповідно до наданих повноважень заходів з метою забезпечення права вищезазначеної категорії громадян на виплату підвищення до пенсії у розмірах, встановлених пунктом «г» статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Зазначене питання перебуває на контролі Уповноваженого.