У Секретаріаті Уповноваженого презентували Комплексне дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості

30/04/2015 15:35

Сьогодні, 30 квітня 2015 року, у Секретаріаті Уповноваженого з прав людини відбулася презентація Комплексного дослідження становища жінок, які проживають у сільській місцевості, яке було проведено у 2014 році за ініціативи та експертної підтримки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Програми розвитку ООН в Україні, соціологічною компанією “GFK Ukraine” з метою вивчення ситуації з дотриманням прав сільських жінок (зокрема у розрізі дотримання прав закріплених в статті 14 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок).

«В Україні становище сільських жінок є доволі непростим, тож замовчування проблем, з якими стикається більше 7,5 мільйонів сільських жінок, не сприяє їх вирішенню, а навпаки показує, що досі дуже мало уваги з боку державних органів приділяється саме потребам сільських жінок», – зазначила Представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксана Філіпішина, розпочинаючи презентацію дослідження.

За словами Представника Уповноваженого, найчастіше сільські жінки стикаються з такими проблемами як бідність (особливо жінки старше 50 років), низька оплата праці (середньомісячна заробітна плата жінок, які зайняті у сільському, лісовому та рибному господарстві, за даними Державної служби статистики України, в середньому становить 87,9% середньомісячної заробітної плати чоловіків у цій же сфері), важкі немеханізовані умови праці (більшість сільських жінок зайнято у рослинництві, птахівництві, тваринництві, у галузях, де рівень механізації, автоматизації праці надзвичайно низький).

Також під час проведення вказаного дослідження експерти виявили обмежені можливості сільських жінок у доступі до мережі Інтернет, адже лише 46% сільських жінок вміють користуватися Інтернетом та комп’ютером. Крім того, у дослідженні вказано на відсутність доступної інформації для заснування та ведення підприємницької діяльності (про це зазначили 6% із опитаних в рамках дослідження сільських жінок), а також із заснування та оформлення сільськогосподарських кредитів.

В рамках проведеного дослідження 63% сільських жінок із опитаних наголосили на проблемі із доступом до каналів збуту сільськогосподарської продукції, а 48% поскаржилися на обмежені можливості у доступі до кваліфікованої медичної допомоги, зокрема на відсутність можливості купувати необхідні їм ліки, ще 29% жінок не можуть дозволити собі отримати необхідну медичну допомогу у випадку хвороби, яка вимагає оперативного втручання або тривалого лікування.

«Вивчаючи проблеми жінок у сільській місцевості, ми також зробили висновок про необізнаність про свої права, зокрема, що стосується захисту від домашнього насильства, наявність усталених гендерних стереотипів щодо розподілу соціальних ролей у суспільстві. Вони також обмежені у можливості відвідувати навчальні курси, семінари, тренінги для підвищення свого освітнього та професійного рівня», – повідомила Представник Уповноваженого.

Характеризуючи дослідження, Аксана Філіпішина відзначила, що під час його проведення було проаналізовано міжнародні і національні правові норми, які стосуються забезпечення прав та можливостей жінок і чоловіків, у тому числі, із сільської місцевості, а також здійснено оцінку поточного становища сільських жінок.

Після детальної презентації дослідження, відбулося обговорення наявних потреб та проблем, з якими стикаються сільські жінки, а також рекомендацій щодо їх вирішення.

На завершенні заходу Аксана Філіпішина висловила вдячність Представництву Програми розвитку ООН в Україні та авторам-дослідникам за його підготовку.