3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю

03/12/2019 09:09

Сьогодні світова спільнота відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю, оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1992 році з метою привернення уваги до проблем осіб з інвалідністю, захисту їх гідності, прав і свобод.

Ратифікувавши у 2009 році Конвенцію про права осіб з інвалідністю та Факультативний протокол до неї, Україна взяла на себе зобов’язання забезпечувати й заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод усіма особами з інвалідністю без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності.

Водночас Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає дотримання відповідних європейських стандартів у сфері забезпечення прав людей з інвалідністю, зокрема в сферах охорони здоров’я, освіти, працевлаштування, надання послуг, а також впровадження нових підходів до вирішення проблемних питань цієї категорії громадян.

На переконання Уповноваженого, в умовах інтеграції України в європейські структури, дотримання положень міжнародного та національного законодавства, якими гарантовано свободу від дискримінації за ознаками інвалідності та стану здоров’я, має бути безумовним.

Проте, результати здійснюваного Уповноваженим моніторингу свідчать, що незважаючи на міжнародні зобов’язання та низку заходів, які вживаються державою для їх виконання, люди з інвалідністю продовжують стикатися з проблемою дискримінаційного ставлення до себе як з боку державних органів, так і з боку юридичних осіб приватного права.

Зокрема, невирішеним залишається питання доступності для осіб з інвалідністю, внаслідок чого вказана категорія громадян не має можливості нарівні з іншими здобувати освіту, працевлаштуватися на загальних засадах, користуватися певними соціальними послугами, брати участь у політичному та культурному житті суспільства, самостійно звертатися до суду тощо.

Особливої гостроти питання дотримання прав осіб з інвалідності набуло у зв’язку з подіями, пов’язаними з анексією Автономної Республіки Крим та воєнним конфліктом на сході України, що призвело до стрімкого збільшення кількості людей з інвалідністю, які, серед іншого, потребують надання належних реабілітаційних послуг.

Уповноважений закликає органи державної влади та місцевого самоврядування, а також громадянське суспільство скоординувати зусилля для забезпечення гідного життя людям з інвалідністю без будь-якої дискримінації, зокрема шляхом врахування найкращих світових практик та застосування інноваційних альтернативних європейських підходів у сфері забезпечення рівності прав та основоположних свобод осіб з інвалідністю.