Органи влади та місцевого самоврядування врешті-решт привчилися «відкривати двері» представникам Секретаріату – і це був головний здобуток 2013 року

24/07/2014 15:15

Таким є один із висновків доповіді «Ефективність діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України за 2013 рік», підготовленій експертною групою з питань моніторингу діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та незалежними експертами.

«На прикладі різного ставлення влади і правозахисників до ініціатив Омбудсмана ми можемо побачити, що медіаторська місія є доволі непростою функцією, адже Омбудсман змушений шукати і знаходити компромісні рішення у важливих питаннях, щодо яких існують непримиренні позиції різних сторін. Тому варто з розумінням ставитись до обережної поведінки Уповноваженого в чутливих зонах, окрім тих випадків, коли така поведінка унеможливлює виконання Омбудсманом покладеної на нього функції», – підкреслюється у доповіді.

Автори доповіді відзначили, що Офіс Уповноваженого вносив посильний вклад у забезпечення виконання українською державою рішень Європейського суду з прав людини. Протягом року працівниками Секретаріату, за підтримки міжнародних партнерів, були проведені десятки семінарів по роз’ясненню рішень ЄСПЛ для суддів, працівників прокуратури, органів місцевого самоуправління тощо. На веб-сайті Уповноваженого створена і постійно оновлюється рубрика«Актуальна практика Європейського суду з прав людини щодо інших держав».

Влітку 2013 року моніторингова група провела опитування голів комітетів Верховної Ради і тематичних представників Уповноваженого з метою з’ясування рівня їх взаємодії. Дані обробки результатів опитування показали, що з офісом Уповноваженого активно співпрацюють 17 із 29 комітетів ВРУ.

Усі голови профільних комітетів висловили зацікавленість у продовженні співпраці з Уповноваженим, особливо в отриманні експертних висновків Секретаріату за законопроектами, які знаходяться на розгляді ВРУ та стосуються сфери дотримання прав людини. Також була надана висока оцінка прозорості і відкритості діяльності Уповноваженого.

Опитування центральних органів виконавчої влади на предмет їх взаємодії з офісом Уповноваженого, яке було проведено моніторинговою групою восени 2013 року, показало, що з Уповноваженим активно взаємодіють більше 17 міністерств і відомств. Усі учасники опитування відзначили, що співпраця з представниками Омбудсмана сприяє вдосконаленню форм і методів як забезпечення реалізації прав та свобод людини і громадянина, так і поновленню їх у разі порушення. Всі органи виконавчої влади повідомляли про позитивне реагування на звернення Уповноваженого та про вжиті заходи на виконання рекомендацій Секретаріату.

Як свідчать незалежні експерти, з часом ступінь довіри громадських організацій до Уповноваженого не зменшився. Яскравим свідченням цього є той факт, що під час подій листопада 2013 – лютого 2014 років офіс Омбудсмана залишився єдиною державною інституцією, якій громадськість не висловила свою недовіру і не припинила з нею співпрацю через події на Євромайдані. А при черговій спробі в лютому 2014 року усунути Валерію Лутковську з посади громадськість знову стала на її захист.

«Поступово зростаючий вплив Уповноваженого на органи влади сприяв перетворенню колись декоративної інституції на справді дієвий механізм парламентського контролю за дотриманням прав людини на національному рівні», – резюмують автори доповіді.

Визначаючи основні тематичні напрями діяльності Секретаріату Уповноваженого у майбутньому, які мали б стати пріоритетними,  половина опитаних в рамках дослідження «Співпраця представників інститутів громадянського суспільства із Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» назвали  проведення антидискримінаційних кампаній та захист прав уразливих груп населення:  молоді, людей з інвалідністю, ВІЛ-інфікованих, людей, які перебувають у місцях несвободи, журналістів, військових, медичних працівників, пацієнтів тощо. Значна кількість опитаних вважає важливим налагодження роботи Секретаріату Уповноваженого з регіонами та створення представництв в усіх областях, а також забезпечення моніторингу та захисту прав людини на окупованих територіях (АР Крим) та в зоні АТО. Вказане дослідження проводилося ГО «Центр Громадянських Свобод» в рамках проекту «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства». Проект виконується протягом 2013-2016 рр. Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії. Дослідження відбувалось у формі письмового опитування представників  інститутів громадянського суспільства.

Як відомо, одразу після призначення на посаду нового Уповноваженого, вперше за 16 років було запроваджено механізм постійного зовнішнього громадського моніторингу діяльності Омбудсмана (МЗГМ). Для цього в червні 2012 року в рамках Консультативної ради було створено моніторинговий комітет, до якого увійшли всі зацікавлені представники громадянського суспільства. Так, в рамках МЗГМ Центром Громадянських Свобод за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні було проведене дослідження реалізації пріоритетів Омбудсмана, поставлених на початку призначення на посаду, а саме – прозорість, відкритість та налагодження співпраці з інститутами громадянського суспільства. Вказане дослідження є безпрецедентним по своїй суті, адже діяльність Уповноваженого вперше оцінили представники інститутів українського громадянського суспільства.