Уповноважений направила звернення Прем’єр-міністрові України щодо забезпечення прав громадян на належне виконання рішень суду з пенсійних та соціальних виплат

02/08/2016 15:11

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходять численні звернення громадян щодо забезпечення їхніх прав на належне виконання рішень суду з пенсійних та соціальних виплат зобов’язального характеру, які тривалий час не виконуються боржниками (органами Пенсійного фонду України та органами соціального захисту населення).

Як відомо, відповідно до статті 2 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» держава гарантує виконання рішень суду про стягнення коштів тазобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за якими є, зокрема, державний орган.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 №440 затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, відповідно до норм якого виконанню підлягають як рішення про стягнення коштів, так і рішення про зобов’язання боржника здійснити нарахування (перерахунок тощо) та виплатити кошти.

Механізм виконання судових рішень, ухвалених після 1 січня 2013 року, врегульовано Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, який передбачає подання стягувачем виконавчих документів безпосередньо до органу Державної казначейської служби України. Однак зазначений нормативно-правовий акт визначає порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, прийнятих судами, тобто рішень суду, в яких зазначена конкретна сума для стягнення.

Відтак, судові рішення у справах, пов’язаних із соціальними та пенсійними виплатами, які мають зобов’язальний характер щодо проведення перерахунку таких виплат (без визначення конкретної суми, яка підлягає стягненню з боржника), не належать до зазначених у вищезгаданому Порядку видів рішень.

Водночас аналіз судової практики свідчить, що наразі судами приймаються непоодинокі рішення про відмову у задоволенні відповідних подань державних виконавців про зміну способу виконання таких судових рішень із зобов’язання вчинити певні дії на стягнення конкретної суми коштів.

«Наразі є необхідним урегулювання на законодавчому рівні механізму погашення заборгованості за рішеннями судів зобов’язального характеру, винесених після 1 січня 2013 року, щодо здійснення соціальних виплат, боржниками за якими є державні органи, який би, зокрема, передбачав облік таких рішень та ведення відповідного реєстру, порядок погашення наявної за ними заборгованості, а також бюджетної програми на зазначену мету», – переконана Валерія Лутковська.

За словами Уповноваженого, ця проблема набула системного характеру та зумовлює зростання соціальної напруги серед громадян, на користь яких ухвалені та не виконуються такі судові рішення.

У зв’язку з цим Уповноваженим з прав людини Валерією Лутковською було направлено звернення Прем’єр-міністрові України щодо вжиття заходів організаційного та нормативно-правового характеру для врегулювання окресленої проблеми.

У відповідь на звернення Уповноваженого Урядом України надано доручення профільним центральним органам виконавчої влади опрацювати зазначене питання та внести в установленому порядку відповідні пропозиції.

Питання перебуває на особистому контролі Уповноваженого з прав людини.