Валерія Лутковська звернулася до Верховної Ради України щодо внесення змін до проекту Закону «Про освіту»

28/11/2016 16:45

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернулася до керівництва Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо недопущення звуження права осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою під час доопрацювання проекту Закону України «Про освіту» до другого читання.

Приводом для реагування Уповноваженого стало звернення представників громадських організацій, які опікуються питаннями захисту прав національних меншин, щодо захисту права національних меншин на навчання рідною мовою та свободи від дискримінації за ознакою національного походження.

Заявники висловили своє занепокоєння щодо змін, які планується внести до ст. 7 проекту Закону «Про освіту», прийнятого Верховною Радою України у першому читанні.

Про це йдеться в повідомленні від 19 жовтня 2016 року, розміщеному на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України, щодо поправок до ст. 7 законопроекту «Про освіту».

У порівняльній таблиці запропонованих змін чітко простежується звуження права осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою.

Зокрема, конституційна гарантія, закріплена у ст. 53 Конституції України, відповідно до якої громадянам, які належать до національних меншин, гарантовано право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах освіти, відображена в тексті запропонованих змін таким чином: «Особи, що належать до національних меншин і корінних народів, мають право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою у державних і комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти у місцях компактного проживання таких осіб».

Тобто конституційну гарантію пропонується обмежити додатковими умовам, а саме: лише поряд з українською мовою та лише у місцях компактного проживання відповідної меншини, а також лише на рівні закладів дошкільної і загальної середньої освіти.

Водночас положення ч. 4 ст. 7 вказаного законопроекту, згідно з яким «Заклади освіти відповідно до освітньої програми можуть здійснювати освітній процес двома та більше мовами (державною мовою, а також мовами національних меншин, іншими мовами), викладати одну чи кілька дисциплін англійською та/або іншими мовами», пропонується викласти в такій редакції: «Заклади освіти відповідно до освітньої програми можуть здійснювати освітній процес двома та більше мовами – державною мовою, а також однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу».

Звідси слідує, що мовами національних меншин, які не є офіційними мовами Європейського Союзу, здійснювати освітній процес буде неможливо.

Вбачається, що в такий спосіб здійснено замах на гарантоване Конституцією України право на вільний розвиток та використання мов національних меншин (ч. 3 ст. 10), а також право на навчання рідною мовою (ч. 5 ст. 53).

Водночас заплановані зміни не узгоджуються з ч. 3 ст. 22 Конституції України щодо неприпустимості звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод людини при прийнятті нових законів, а також з положеннями ч. 2 ст. 24 Основного Закону щодо неприпустимості привілеїв чи обмежень за етнічним походженням і мовними ознаками.

Також у ст. 14 Рамкової конвенції про захист національних меншин, ратифікованої Україною, закріплено обов’язок держави визнавати за кожною особою, яка належить до національної меншини, право вивчати мову своєї меншини.

Окрім того, державні гарантії щодо реалізації національними меншинами свого права на користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах закріплено в ст. 6 Закону України «Про національні меншини в Україні» та ст. 20 Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні».

Уповноважений з прав людини сподівається, що зауваження, які були надіслані до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, не залишаться поза увагою під час доопрацювання проекту Закону України «Про освіту» до другого читання.