Валерія Лутковська підтримує громадську ініціативу щодо реформування прокуратури

17/06/2014 09:44

Проблема реформування системи кримінального судочинства у відповідності до сучасних європейських стандартів є надзвичайно актуальною для України. Важливим кроком у цьому напрямі стало прийняття 13 квітня 2012 року нового Кримінального процесуального кодексу, який створив додаткові механізми захисту прав та свобод людини на стадії досудового розслідування, встановив процесуальні гарантії захисту  під час судового розгляду і ввів до національного кримінального судочинства перевірені європейською практикою процедури.

Валерія Лутковська переконана, що нагальною потребою на сьогодні  є прискорення реформування системи кримінальної юстиції, про що зазначалось у Щорічних доповідях Уповноваженого за 2012 та 2013 роки. Наступним важливим кроком, на думку Уповноваженого, мало б стати прийняття Верховною Радою Закону України «Про прокуратуру», що дозволило б вдосконалити не лише діяльність правоохоронної системи, а й запобігти порушенню прав та свобод людини під час кримінального провадження.

«Прийняття вказаного закону створить необхідні умови для запровадження у кримінальному судочинстві принципів та традицій європейської спільноти, забезпечення високого ступеня захисту прав і свобод особи, створення надійних механізмів стримування і противаги, додаткової системи гарантій за обґрунтованістю та доцільністю обмеження конституційних прав та свобод особи», – вважає Уповноважений з прав людини.

Продовження реформування системи правоохоронних органів, прокуратури, судових органів, на думку Омбудсмана, має стати одним із пріоритетних завдань Верховної Ради України у поточному році.

Для довідки.

Законопроект 3541 «Про прокуратуру» чекає ухвалення в ІІ читанні. Реформа прокуратури – останнє невиконане зобов’язання України перед Радою Європи з 1995 року, а прокуратура залишається єдиною державною інституцією, не приведеною у відповідність до Конституції. 3541запровадить прозорий і конкурсний відбір прокурорів, самостійність кожного прокурора від зовнішніх і внутрішньовідомчих впливів; дозволить позбутися безчинства прокуратури щодо арештів перших ліпших затриманих активістів, перевірок та «тиску» на бізнес прокуратурою; забезпечить ефективний розгляд скарг на прокурорів.