Валерія Лутковська: «Для вирішення питання забезпечення життєдіяльності дітей з інвалідністю не вистачає комплексного державного підходу до інтеграції таких дітей у суспільство»

06/06/2014 13:44

На цьому наголосила  Уповноважений з прав людини під час  парламентських слухань  «Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушенням психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення».  За її словами,  це стосується  і створення належної інфраструктури, і підготовки відповідних фахівців, і розробки навчальних та реабілітаційних програм, і забезпечення дітей навчальними посібниками та підручниками.

 

Як відзначила Валерія Лутковська, не менш важливим залишається питання подальшого удосконалення законодавства, яке б забезпечувало реалізацію прав людей з інвалідністю протягом усього життя.

«Наприклад, для реалізації права дітей з інвалідністю на освіту без дискримінації і на підставі рівних можливостей, держава взяла на себе зобов’язання забезпечити інклюзивну освіту. Проте досі питання інклюзії законодавчо закріплено лише на рівні загальної середньої освіти.

Водночас, змін потребує законодавство про дошкільну, професійно-технічну, позашкільну та вищу освіту щодо забезпечення реалізації відповідного права дітей з особливими освітніми потребами.

Не вирішеними залишаються питання щодо перевезення дітей з інвалідністю до навчальних закладів та забезпечення таких дітей пристосованими автобусами, а право родини на отримання автомобіля залишається лише декларацією, адже черги тривають роками», - сказала  Уповноважений з прав людини.

Валерія Лутковська нагадала учасникам слухань про те, що недоступними для дітей з інвалідністю залишаються транспорт, аптеки, поліклініки, інші заклади соціального та культурного призначення.

Також проблемним є питання надання соціальних послуг дітям з інвалідністю та їх батькам  в обсягах, яких  вони потребують за місцем проживання.  Адже недостатньою є  кількість центрів соціальної реабілітації інвалідів, де в режимі денного перебування дитина може отримати кваліфіковану реабілітаційну та педагогічну допомогу,  а батьки – психологічну підтримку. Можливість перебування дитини в такому центрі надасть  змогу батькам працевлаштуватися та на належному рівні утримувати родину.

На переконання    Уповноваженого, в країні необхідно змінити саму ідеологію надання допомоги дітям з інвалідністю і перейти від підтримки установ, що надають послуги дітям до підтримки конкретних послуг, яких потребують діти.

Валерія Лутковська звернулася  до Парламенту та Уряду з проханням не допустити, попри наявні труднощі, скорочення фінансування медичних, освітніх і соціальних програм, які спрямовані на вирішення життєво важливих питань дітей з інвалідністю.