Уповноважений направила керівництву ВРУ експертний висновок за результатами опрацювання законопроекту «Про відновлення довіри до судової системи України»

12/03/2014 13:15

Уповноважений з прав людини підготувала та направила до Верховної Ради України експертний висновок на законопроект «Про відновлення довіри до судової системи України», внесений Кабінетом Міністрів України на розгляд Парламенту.  

Визнаючи необхідність проведення люстрації в України та враховуючи досвід інших країн, в тому числі і Польщі, Уповноважений звернула увагу на ті недоліки, які містить запропонований Міністерством юстиції спосіб люстрації суддів.

По-перше, Омбудсман зазначила, що законопроект «Про відновлення довіри до судової системи України» містить порушення статті 124  Конституції України, яка забороняє делегування функцій судів іншим органам. Це стосується створення  спеціальної комісії з перевірки суддів, яка має повноваження щодо проведення перевірок, за результатами яких звільняються судді.

По-друге, Уповноважений з прав людини підкреслила, що всупереч статтям 6 та 92  Конституції України аналізований законопроект надає Кабінету Міністрів України можливість визначати питання, пов’язані з статусом судді, що може розцінюватись як втручання в організацію діяльності судової влади.

Крім того, Уповноважений з прав людини особливо звернула увагу на статтю 4 законопроекту «Про відновлення довіри до судової системи України», якою передбачається фактично позапроцесуальний перегляд рішень визначеної категорії справ, який не передбачений Конституцією України.

З огляду на зазначені недоліки, Уповноважений застерігає, що звільнення суддів за процедурою, що суперечить положенням Конституції України, вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших міжнародних договорів, призведе до подання звернень до Європейського суду з прав людини, який, як і у справі «Олександр Волков проти України»,ухвалить рішення на їхню користь та зобов’яже не лише виплатити їм компенсацію та поновити на посаді, але й вчергове констатуватиме відсутність в Україні незалежної судової гілки влади.

Враховуючи всі наведені недоліки, Уповноважений з прав людини наголосила у своєму експертному висновку на тому, що розроблений проект Закону України «Про відновлення довіри до судової системи України» потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням положень Конституції України та міжнародних зобов’язань України. При цьому, враховуючи те, що питання розробки люстраційного законодавства є нагальним та терміновим, було наголошено на тому, що його якість має бути бездоганною, оскільки напряму стосується захисту прав людини.

Уповноважений з прав людини переконана, що є необхідність залучити до підготовки люстраційного законодавства фахівців в галузі нормативної техніки, експертів у сфері конституційного права та в сфері здійснення правосуддя.