Валерія Лутковська: «Перевантаженість ВРП не дозволяє швидко й ефективно реагувати на небезпідставні скарги щодо впливу на суддю»

26/09/2017 10:55

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулась суддя Октябрського районного суду м. Полтави із повідомленням про упереджене ставлення до неї з боку голови Октябрського районного суду м. Полтави.

Таке ставлення з боку голови суду до неї заявниця пов’язувала із її зверненням до правоохоронних органів з заявою про пропонування їй неправомірної вигоди третіми особами за закриття справи про корупційне правопорушення, яке перебувало на розгляді у заявниці.

Аналіз викладених заявницею обставин свідчить про цілеспрямовану систему заходів щодо неї, які розпочались одразу після її звернення до правоохоронних органів із заявою про пропонування їй як судді неправомірної вигоди. Це має ознаки тиску на суддю та підриває авторитет судової гілки влади, має охолоджувальний ефект для суддів, які як заявниця можуть мати підстави заявити про неправомірне втручання в їхню діяльність як суддів.

Враховуючи високу суспільну значимість надання належної оцінки таким випадкам, Уповноважений з прав людини звернулась до Вищої ради правосуддя з проханням невідкладного розгляду звернення заявниці.

Однак, у відповідь Вищою радою правосуддя було повідомлено про значну завантаженість членів ради. Так, зокрема, було повідомлено, що дисциплінарна скарга заявниці надійшла 16 березня 2017 року. При цьому зазначено, що новий склад Вищої ради юстиції набув повноважності в червні 2015 року. Після впровадження автоматизованої системи визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень членам Ради розподілено для розгляду більше 16 тисяч матеріалів. Крім того, повідомлено, що на виконання вимог пункту 31 розділу XII Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вища кваліфікаційна комісія суддів України передала на розгляд до Вищої ради правосуддя 12 283 заяв (скарг) щодо поведінки суддів місцевих та апеляційних судів.

У контексті обставин цієї справи Представник Уповноваженого з питань дотримання права на інформацію Ірина Кушнір наголосила, що здійснення тиску на суддю у зв’язку з виконанням ним повноважень з боку представників інших гілок влади, а також колег всередині системи підриває незалежність та безсторонність суду – одну із найважливіших гарантій конституційного права на справедливий суд.

«Скарги суддів на такі випадки мають бути невідкладно і ретельно розглянуті відповідними компетентними органами. Відсутність своєчасного ретельного аналізу та обґрунтованих висновків може свідчити про толерантне відношення відповідних органів влади до можливості впливу на суддю та підриву авторитету суду і довіри до нього», – переконана Ірина Кушнір.

У свою чергу, Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська вважає, у вказаному випадку, оскільки мова йде про скаргу заявниці на дії голови суду, яка надійшла до Вищої ради правосуддя, особливе занепокоєння викликає інертне ставлення цього органу до викладених обставин, враховуючи, що ВРП діє для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

«Беручи до увагу таку відповідь, на жаль, можу констатувати, що спосіб, у який було реформовано систему органів забезпечення незалежності судової влади в Україні, призвів до перевантаженості ВРП, що в свою чергу має наслідком неспроможність швидко та ефективно реагувати на небезпідставні скарги щодо впливу на суддю та неефективність передбачених законодавством гарантій захисту судді від можливого тиску в зв’язку з виконанням ним своїх повноважень», – зазначила Валерія Лутковська.