Роз’яснення Представника Уповноваженого щодо присвоєння військового звання офіцерського складу військовослужбовцям за контрактом рядового і сержантського складу

26/01/2017 14:10

Останнім часом у зверненнях, що надходять до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, містяться питання щодо можливості і порядку присвоєння військового звання офіцерського складу військовослужбовцям за контрактом рядового і сержантського складу і резервістами, які мають вищу освіту.

Роз’яснює Представник Уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців Святослав Стеценко.

Правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв’язку з виконанням ними конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також визначення загальних засад проходження в Україні військової служби здійснюється Законом України «Про військовий обов’язок  і військову службу» (далі – Закон) та «Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (далі – Положення).

Відповідно до частини 5 статті 5 вказаного Закону присвоєння та позбавлення військових звань військовослужбовців здійснюються в порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, положеннями про проходження військової служби, положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.

Положенням встановлено такі умови присвоєння первинного офіцерського звання особам сержантського і старшинського складу, які перебувають на військовій службі:

- особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі тим, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та призначенням на посади з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

- військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли у разі потреби курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та склали встановлені іспити.

Офіцерське звання може бути присвоєне до досягнення віку перебування на військовій службі, який для молодших офіцерів становить 45 років, а під час особливого періоду, який діє зараз, до граничного віку перебування в запасі, який для молодшого офіцерського складу становить 60 років.

Під час прийняття рішення про доцільність присвоєння первинного офіцерського звання враховується потреба у фахівцях за певною спеціальністю, наявність вакантної офіцерської посади, на яку буде призначений військовослужбовець, а також оцінка його підготовки і необхідних морально-вольових якостей з боку відповідних командирів (начальників).

Слід зауважити, що подати подання на присвоєння первинного військового звання молодшого лейтенанта за зазначених умов є правом, але не обов’язком відповідних начальників.