Валерія Лутковська наполягає на вжитті заходів щодо недопущення порушень конституційних прав на освіту

17/03/2014 12:30

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходить велика кількість колективних та індивідуальних звернень від громадян України про порушення їхнього конституційного права на освіту.

Так, на підставі положень підзаконних нормативно-правових актів у сфері освіти громадяни, які не надали згоду на обробку персональних даних, як правило, внаслідок своїх релігійних переконань, отримують відмову в проходженні зовнішнього незалежного оцінювання, видачі документів про освіту, прийомі заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, а також професійно-технічних навчальних закладів.

У зв’язку з цим, Валерія Лутковська наголошує, що право на освіту гарантовано статтею 53 Конституції України. Ні вказане положення Конституції, ні закони України у сфері освіти не містять жодних норм, які б передбачали необхідність отримання згоди особи на обробку персональних даних як передумови надання освітніх послуг чи видачі документів про освіту. Закон України «Про захист персональних даних» також не містить жодних вимог такого змісту. Крім того, вимога надати згоду на обробку персональних даних в обмін на допущення до конкурсу, іспитів є порушенням принципу добровільності згоди. Статтею 6 зазначеного Закону  визначено, що персональні дані особи обробляються за її згодою або у випадках, передбачених законами України в порядку, встановленому законодавством. Також  згідно зі статтею 11 цього ж Закону, однією з підстав обробки, окрім згоди особи, є дозвіл, наданий володільцю відповідно до закону для здійснення його повноважень.

Аналіз законодавства України у сфері освіти засвідчив, що подання особою заяви про реєстрацію у зовнішньому незалежному оцінюванні, вступ до ВНЗ, видачу диплому автоматично тягне за собою обробку необхідних для цього персональних даних в порядку, визначеному відповідними законодавчими актами, що дає право здійснювати обробку персональних даних на підставі закону без окремої письмової згоди суб’єктів персональних даних.

З огляду на зазначене, Валерія Лутковська направила Подання Міністру освіти і науки України Сергію Квіту, у якому наполягає на внесені змін до нормативно-правових актів у сфері освіти, що регламентують процедуру прийому до навчальних закладів, процес навчання та отримання документів про освіту  з метою вилучення норм щодо обов’язковості надання згоди на обробку персональних даних, а також вжити всіх необхідних заходів щодо недопущення  появи аналогічних норм при розробці нових документів у цій сфері.