Уповноважений внесла Прем’єр-міністрові України подання щодо забезпечення прав окремих категорій населення на отримання житлової субсидії

25/11/2016 10:21

До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходять непоодинокі звернення громадян щодо порушення їхніх прав на отримання житлової субсидії у зв’язку із внесенням постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 №319 змін до пункту 12 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Так, відповідно до внесених змін, осіб, які отримують допомогу з догляду за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку, а також компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги, виключено із переліку осіб, до доходу яких враховуються фактичні розміри соціальних виплат, а під час розрахунку їх субсидії застосовується місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

Впровадження такого підходу щодо зазначеної категорії громадян, на переконання Уповноваженого з прав людини, є необґрунтованим, оскільки вони належать до кола осіб, які потребують додаткового захисту держави. Натомість внесені до постанови зміни погіршили їх і без того скрутне становище, оскільки за таких умов більшість громадян втратили право на субсидію або отримали її у мізерному розмірі.

Звернення Уповноваженого з цього приводу до Мінсоцполітики України як головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, наділеного повноваженнями забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, залишилося без належного реагування міністерства.

Як засвідчив подальший моніторинг, постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 635 внесено зміни до пункту 12 Положення №848, які надають можливість розраховувати субсидію зазначеній категорії громадян, виходячи з їх місячного доходу, встановленого на рівні одного прожиткового мінімуму, передбаченого для працездатних осіб.

Однак ці зміни не вирішують повною мірою проблему, а тому вона потребує якнайшвидшого врегулювання з метою зняття соціальної напруги серед зазначеної категорії соціально незахищених осіб.

У зв’язку з цим, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини внесено подання Прем’єр-міністрові України з пропозицією вжити заходів з метою забезпечення права осіб, які отримують допомогу по догляду за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку, та компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги, на отримання субсидії у належному розмірі шляхом внесення відповідних змін до пункту 12 Положення №848 щодо розрахунку субсидії з урахуванням фактичного розміру отриманої допомоги/компенсації.

Це питання перебуває на особистому контролі Уповноваженого з прав людини.