Україні потрібне збалансування підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб ринку праці

24/10/2018 18:33

Цю тему сьогодні обговорили на круглому столі за участі Директора Департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Світлани Глущенко.

На сучасному етапі економіка України відчуває гострий дефіцит кваліфікованих робітників. Разом з тим професійна освіта в Україні сьогодні не є престижною. Лише 20% випускників шкіл в Україні продовжують навчання в закладах професійної освіти проти 40% в європейських країнах.

За інформацією Державної служби зайнятості, серед зареєстрованих безробітних станом на вересень цього року майже 50% мали вищу освіту, 34% - особи, які закінчили професійно-технічні навчальні заклади, 17% мали загальну середню освіту.

Світлана Глущенко у своєму виступі окремо зупинилася на молодіжному сегменту ринку праці. У структурі безробітних частка осіб віком 15-24 років становить 17,1%, 25-29 років – 10,7%.

Основними причинами цієї ситуації є:

-         відсутність досвіду роботи при пошуку першого робочого місця;

-         невідповідність запитів молоді та пропозицій роботодавців;

-         невідповідність рівня та якості отриманої освіти професійним обов'язкам.

«Система освіти сьогодні повинна працювати на випередження, адже підготовка компетентного фахівця є тривалим процесом. Тому необхідно уміти передбачити, які спеціальності будуть затребувані на ринку праці через кілька років. На сьогодні відсутня взаємодія між зацікавленими сторонами: органами державного управління, системою професійної освіти, працівниками та роботодавцями. Тож невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять не тільки до зростання безробіття та зниження рівня життя, але й до поширення негативних моделей поведінки», - зазначила Світлана Глущенко під час свого виступу на круглому столі.

До того ж, в Україні вдосталь колізій серед нормативно-правових актів. Протягом останніх 20 років були прийняті та відмінені численні документи, що регулюють окремі елементи цієї сфери. Варто додати, що спостерігається і неузгодженість місцевих політик з реальними потребами регіону. Усе це негативно впливає на якість підготовки робітничих кадрів, знижує можливості професійної самореалізації особистості.

«Вважаю необхідним термінове прийняття Закону «Про професійну (професійно-технічну) освіту». Він має врегулювати ключові питання нової якості освіти, впорядкувати принципи управління, які змінилися в межах децентралізації. Також закон має визначити, що учень та його професійна реалізація – пріоритети системи освіти, роботодавців та економіки України» - зауважила Світлана Глущенко.

У ході круглого столу учасники дійшли згоди, що активізація процесів євроінтеграції, динамічні зміни вимог роботодавців, ринку праці, здобувачів освіти, форм надання освітніх послуг вимагають пошуку нових рамок та умов здійснення освітньої діяльності.