Представник Уповноваженого звернулася до Маріупольського міського голови щодо неправомірності запровадження обмежень на доступ до публічної інформації

23/06/2017 12:28

У зверненні йдеться, зокрема, про те, що Маріупольською міською радою Донецької області було прийнято рішення «О мерах по реализации требований Закона Украины «О доступе к публичной информации», пунктом 5 якого затверджено Перелік відомостей та документів, що складають службову інформацію.

Так, згідно з цим переліком, до службової інформації віднесено розпорядження міського голови, розпорядження (накази) керівників самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету ради; розділи (частини) Генерального плану міста Маріуполя, що містять державну таємницю, інформацію з обмеженим доступом; зауваження та рекомендації постійних комісій міської ради; аудіозаписи пленарних засідань сесій міської ради, а також запити правоохоронних та контролюючих органів та відповіді на них.

Представник Уповноваженого з питань дотримання права на інформацію Ірина Кушнір у своєму зверненні звертає увагу на те, щочастиною першою статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено чітке визначення інформації для службового користування, а під публічною інформацією розуміється вся інформація, якою володіє суб’єкт владних повноважень та яка є відображеною та задокументованою будь-якими засобами та на будь-яких носіях.

Відповідно до частини четвертої статті 13 закону усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим законом.

Закон передбачає лише чотири підстави для відмови у доступі до публічної інформації. Так, відповідно до частини першої статті 22 закону розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 цього закону.

З аналізу переліку, затвердженого рішенням Маріупольської міської ради, вбачається, що він не відповідає вимогам Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», оскільки включає види інформації (документи), які не можуть бути обмежені в доступі, оскільки не належать до жодного виду інформації з обмеженим доступом.

Зважаючи на викладене, Представник Уповноваженого просить невідкладно вжити заходів для доведення наданого роз’яснення до відома кожного депутата Маріупольської міської ради Донецької області; скасування Переліку відомостей та документів, що складають службову інформацію, затвердженого рішенням ради; забезпечення дотримання положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Маріупольській міській раді Донецької області.