Аксана Філіпішина: «Необхідно напрацювати рекомендації із вдосконалення міжвідомчої взаємодії у сфері боротьби з насильством щодо жінок та домашнім насильством»

23/03/2016 10:00

Це зазначила  Представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності  під час робочої зустрічі із менеджером Проекту Ради Європи “Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні” Аною Уррутією.

Аксана Філіпішина та Ана Уррутія обговорювали стан підготовки змін та доповнень до національного законодавства України з метою ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської конвенції).

“Важливо відзначити, що Україна на сьогодні вже визначилася щодо перспектив ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Відповідно до пункту 111 Плану законодавчого забезпечення реформ, схваленого Постановою Верховної Ради України від 4 червня 2015 року
№ 509-VIII, Конвенція має бути ратифікована у ІІ кварталі 2016 року. Це видається дуже обнадійливою перспективою щодо запровадження в Україні європейських стандартів запобігання та боротьби з насильством щодо жінок, домашнім насильством ” – наголосила Аксана Філіпішина.

Також Представник Уповноваженого зауважила, що для забезпечення права на захист та кваліфіковану допомогу жертві у випадку домашнього насильства, недостатнім є лише закріплення на законодавчому рівні правових норм щодо боротьби з цим ганебним явищем. Зокрема, законодавство має бути підкріплено механізмами міжгалузевої узгодженої співпраці суб’єктів по роботі з випадком домашнього насильства, як на регіональному так і на місцевому рівнях.

На завершення зустрічі  Аксана Філіпішина ще раз висловила повну підтримку Проекту Ради Європи “Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні”, партнером якого є Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.