Людмила Денісова внесла свої зауваження до деяких законопроектів, які цього пленарного тижня має розглянути Верховна Рада України

21/05/2018 19:27

На думку Уповноваженого, проект Закону про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій доцільно узгодити з чинною редакцією Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

Є зауваження і до проекту Закону України «Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку». Так, необхідно у пункті 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» слова «становить 16 і більше» замінити словами «становить 3 і більше».

Не підтримується для прийняття в цілому редакція  проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді».

Згідно із законопроектом звільнення від кримінальної відповідальності судді можливе лише після надання ним належних і допустимих доказів здійсненого на нього тиску.

Наведене положення законопроекту є неприпустимим, оскільки воно суперечить статті 62 Конституції України, у якій, зокрема, зазначено, що ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Підтримується з врахуванням запропонованих зауважень проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності».

Не підтримується Уповноваженим проект Закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України», (право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю), оскільки він обмежує набуте право власності добросовісних набувачів (у випадку неможливості витребування від них майна).

Не підтримує Уповноважений проект Закону «Про Національне бюро фінансової безпеки України». На переконання Омбудсмена, нинішня редакція проекту Закону створює міцну базу для абсолютного контролю НБФБ над багатьма аспектами приватного життя громадян України, що суперечить визнаним стандартам захисту прав людини та захисту персональних даних, зокрема, викладених у таких документах як: Загальна декларація прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.