Конституційний Суд України прийняв до вивчення конституційне подання Уповноваженого щодо обмеження прав на мирні зібрання

20/07/2016 16:53

19 липня 2016 року до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності положенням частини першої статті 8, частини першої статті 55, пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (конституційності) положення частини шостої статті 182 Кодексу адміністративного судочинства України.

У поданні, зокрема, йдеться про те, що відповідно до пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України одна з основних засад судочинства – забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

У зв’язку з цим, Уповноважений звертає увагу на те, що відповідно до статті 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Стаття 39 Конституції України передбачає умови, за яких право на свободу мирних зібрань може бути обмежено. Так, передбачається, що обмеження вказаного права встановлюється лише судом.

Постанова суду першої інстанції у справах про обмеження права на свободу мирного зібрання підлягає негайному виконанню після її винесення, навіть у разі її оскарження в апеляційному порядку.

Оскарження рішення суду першої інстанції про заборону мирного зібрання є у такому разі засобом захисту цього права від можливого свавільного обмеження. Відповідно, вкрай важливо, щоб перегляд справи судом апеляційної інстанції був ефективним засобом захисту, тобто здатним припинити порушення і відновити право.

«Водночас, відповідно до частини першої статті 195-1 КАСУ апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має бути розглянута протягом одного місяця з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції – протягом п’ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження.

Таким чином, вбачається, що рішення суду апеляційної інстанції може бути прийнято після дати, на яку планувався захід.

З огляду на вищевказане положення частини шостої статті 182 КАСУ, відповідно до якого постанова суду у справах про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання виконується негайно, не може вважатись таким, що відповідає положенням частини першої статті 8, частини першої статті 55, пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України.

Таким чином, вказане положення КАСУ зводить нанівець суть права на ефективний судовий захист у зв’язку з неефективністю оскарження відповідного обмеження в апеляційному порядку, за наявності припису про негайне виконання встановленої судом першої інстанції заборони, таке оскарження не гарантує припинення порушення у разі його визнання та ефективне відновлення права на свободу мирних зібрань», – наголошується у поданні Валерії Лутковської.

З огляду на вищевказане, Уповноважений з прав людини просить Конституційний Суд України визнати положення частини шостої статті 182 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до якого постанова суду у справах про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання виконується негайно, таким, що не відповідає положенням частини першої статті 8, частини першої статті 55, пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України.

У своєму поданні Уповноважений зазначає, що у конституційному провадженні братиме участь особисто.