Валерія Лутковська звернулася до КСУ щодо неконституційності обмеження надання передбачених законом пільг лише певній групі учасників бойових дій

20/03/2017 15:51

У поданні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Конституційного Суду України йдеться про те, що згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» «держава забезпечує учасникам бойових дій, зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 цього Закону, та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах».

«Однак передбачені пільги встановлюються не для усіх учасників бойових дій, а лише для окремої їх групи, а саме для осіб, які визнаються учасниками бойових дій відповідно до п. 19 статті 6 закону. Таке розмежування учасників для цілей надання відповідної соціальної пільги містить ознаки дискримінації.

Таким чином, врегульовуючи питання надання пільг для цієї групи осіб, законодавець виокремлює лише частину із групи, а саме вказуючи, що передбачені частиною сьомою статті 12 цього закону пільги мають учасники бойових дій, передбачені лише пунктом 19 частини першої статті 6 закону», – зазначає Валерія Лутковська.

У своєму поданні Уповноважений наполягає на тому, що положення частини сьомої статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в частині формулювання «зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 цього закону», яке обмежує надання передбачених пільг лише до певної групи учасників бойових дій за ознакою належності до професійної групи, є дискримінаційним і таким, що суперечить частинам першій та другій статті 24 та частині першій статті 46 Конституції України.

Відтак, керуючись статями 101 і 147, частиною другою статті 150 Конституції України, п. 1 статті 13, статтею 39 Закону України «Про Конституційний Суд України», п. 3 частини першої статті 13 та статтею 15 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», Валерія Лутковська звертається до КСУ з проханням визнати положення частини сьомої статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в частині формулювання «зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 цього Закону», яке обмежує надання передбачених пільг лише до певної групи учасників бойових дій за ознакою належності до професійної групи, таким, що суперечить частинам першій та другій статті 24 та частині першій статті 46 Конституції України.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання Уповноваженого передано на вивчення в Секретаріат Суду.