Для громадського обговорення: Концепція законопроекту щодо вдосконалення окремих положень законодавчих актів у сфері доступу до публічної інформації

20/02/2015 14:10

З метою громадського обговорення на офіційному веб-сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у розділі «Право на інформацію – Аналітичні матеріали» розміщено Концепцію законопроекту щодо вдосконалення окремих положень законодавчих актів у сфері доступу до публічної інформації, підготовлену за підтримки спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні», а також Проекту Ради Європи та Уряду Канади «Впровадження європейських стандартів в українському медіа середовищі».

Як уже повідомлялося, під час проведення круглого столу «Імплементація Закону України «Про доступ до публічної інформації»: міжнародні зобов’язання, поточні виклики та законодавчі ініціативи» учасники домовились до 1 березня 2015 року приймати правки до вказаної Концепції, які будуть враховані в подальшій роботі з метою якнайкращого вдосконалення цього документа.

Коментарі щодо вдосконалення Концепції можна надсилати на електронні адреси kushnir@ombudsman.gov.ua, kameniev@ombudsman.gov.uaіз зазначенням теми «Правки до Концепції законопроекту щодо вдосконалення окремих положень законодавчих актів у сфері доступу до публічної інформації».

Нагадаємо, практика застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації» засвідчила наявність окремих проблемних ситуацій, які неможливо (або надмірно складно) вирішити шляхом тлумачення Закону чи внесення змін до інших законів і які потребують корегування самого Закону. Ці питання можна умовно поділити на дві групи: 1) питання, пов’язані з необхідністю удосконалення окремих положень Закону (усунення окремих недоліків); 2) питання утворення дієвого механізму незалежного державного нагляду за реалізацією Закону. Наявність недоліків у чинному Законі негативно впливає на належну реалізацію права на доступ до інформації, не дозволяє повною мірою впровадити прогресивні положення Закону, призводить до неоднакової адміністративної та судової практики, юридичної невизначеності.