Валерія Лутковська оскаржує законодавчі норми, що дозволяють поліції забезпечувати збирання та накопичення зразків ДНК

20/12/2017 16:34

Конституційний Суд України відкрив провадження, в якому розгляне подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо неконституційності положень Закону України «Про Національну поліцію», що дозволяють поліції забезпечувати збирання, накопичення зразків ДНК.

Оскаржуване положення цього закону дозволяє поліції забезпечувати збирання та накопичення, зокрема, біометричних даних (дактилокартки, зразки ДНК) під час наповнення відповідних баз (банків) даних.

При цьому, законодавцем абсолютно не диференційовано випадки необхідності збору зразків ДНК в залежності від ступеня тяжкості та характеру правопорушення, не визначено, за яких саме обставин можуть відбиратися в особи зразки ДНК, порядок відбирання, період і порядок їх зберігання, порядок знищення та доступу до такої інформації самої особи або її родичів. Належне регулювання цих питань і має бути тим захисним механізмом, який би унеможливив свавільне втручання у право особи на особисте життя шляхом відбирання та зберігання зразків ДНК.

«Таким чином, відсутність у Законі України «Про Національну поліцію», а також інших законах захисних положень, які б обмежували дискрецію державного органу, забезпечували належний захист від свавільного втручання у право на особисте життя шляхом відбирання і зберігання зразків ДНК, призводить до невідповідності положення, яке надає повноваження вживати відповідні заходи поліції, принципу верховенства права щодо передбачуваності закону», – зазначає Валерія Лутковська у конституційному поданні.

Відтак, на думку Уповноваженого з прав людини, положення частини другої статті 26 Закону України «Про Національну поліцію» в частині, що дозволяє поліції під час наповнення баз (банків) даних, визначених у пункті 7 частини першої цієї статті, забезпечувати збирання, накопичення біометричних даних у вигляді зразків ДНК, таким, що не відповідає положенням статті 3, частин першої, другої статті 8 та частин першої, другої статті 32 Конституції України у їх взаємозв’язку.

Конституційне подання Уповноваженого щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 26 Закону України «Про Національну поліцію»