Парламентський комітет врахував усі пропозиції Уповноваженого до рішення про виконання Рекомендацій парламентських слухань

19/04/2018 09:20

 18 квітня 2018 року Представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності  Аксана Філіпішина взяла участь у засіданні  Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Під час обговорення питання "Про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань  "Освіта, охорона здоров'я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку, проблеми та шляхи їх вирішення",  Аксана Філіпішина привернула увагу до того, що деякі пункти Рекомендацій парламентських слухань залишились невиконаними. Це стосується таких важливих питань як створення системи послуг раннього втручання, впровадження супроводу дітей з особливими освітніми потребами тощо .

У зв'язку з цим,  проект рішення комітету було запропоновано доповнити такими пунктами:

" Кабінету Міністрів України:

-         сприяти пришвидшенню прийняття проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення та розвитку системи послуг раннього втручання в Україні»;

-         забезпечити виконання пункту 2.4. Рекомендацій парламентських слухань, яким передбачено розроблення порядку супроводу дітей з особливими освітніми потребами від народження до повноліття, а також порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, освіти та соціального захисту населення під час здійснення ними супроводу таких дітей;

-         забезпечити контроль за виконанням пункту 5.8 Рекомендацій парламентських слухань, яким передбачено Міністерству охорони здоров’я України проаналізувати стан матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу та методологію реабілітації дітей у санаторно-курортних закладах та забезпечити впровадження в їхню діяльність сучасних підходів до медичної та соціальної реабілітації і клінічних протоколів Міністерства охорони здоров’я України для розширення можливостей лікування дітей з інвалідністю. Розробити нормативно-правову базу для відкриття та функціонування санаторіїв з відділеннями для матері та дитини, у тому числі для дітей з розладами психіки та поведінки.".

Зазначені пропозиції одноголосно були підтримані членами комітету.