Уповноважений Верховної Ради України з прав людини внесла подання Прем’єр-міністрові України

18/04/2017 12:36

Результати парламентського контролю за дотриманням прав громадян засвідчили необхідність посилення соціального захисту осіб, які проживають разом з кількома людьми з інвалідністю внаслідок психічного розладу і які потребують постійного стороннього догляду, а також осіб, які надають соціальні послуги кільком особам.

Відповідно до норм чинного Закону України «Про психіатричну допомогу» та Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з людиною з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу і який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, виплачується грошова допомога в однаковому розмірі.

Аналогічні умови запроваджені й для осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, ці особи мають право одержувати тільки одну щомісячну компенсаційну виплату незалежно від кількості осіб, видів та обсягу послуг.

На переконання Уповноваженого, положення вищеназваних закону та постанов Кабінету Міністрів України порушують один із основоположних принципів верховенства права – принцип справедливості, оскільки ними необґрунтовано позбавлено рівної можливості на соціальний захист осіб, які проживають з кількома людьми з інвалідністю внаслідок психічного розладу, та осіб, які надають соціальні послуги кільком особам. Відтак, порушено і принцип рівності, визначений статтею 24 Конституції України, та принцип недискримінації, визначений Протоколом № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та статтею 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

З огляду на зазначене, Уповноваженим внесено подання Прем’єр-міністрові України щодо вжиття невідкладних заходів з метою законодавчого врегулювання питань забезпечення права на належний соціальний захист осіб, які проживають з кількома людьми з інвалідністю внаслідок психічного розладу і які потребують постійного стороннього догляду, та осіб, які надають соціальні послуги кільком особам.