Валерія Лутковська звернулася з поданням до Міністра юстиції України щодо забезпечення права громадянина на доступ до публічної інформації

17/02/2015 12:40

У поданні йдеться про те, що до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернувся представник громадської організації «Регіональний центр прав людини» зі скаргою щодо порушення Міністерством юстиції України права на доступ до публічної інформації.

Як убачається зі скарги, 22 вересня 2014 року ГО «Регіональний центр прав людини» звернулась до Міністерства із проханням надати копію запиту ГО «Луганська правозахисна група» від 15 квітня 2014 року щодо проведення громадської експертизи. У запиті також повідомлялось, що посилання на запитуваний документ міститься в наказі Міністерства юстиції України від 12 травня 2014 року.

У відповідь на вказаний запит листом від 30 вересня 2014 року за підписом Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини було відмовлено в наданні запитуваного документа з огляду на те, що відповідно до Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3116/6 від 4 жовтня 2011 року, запити, подані іншими особами або організаціями до Міністерства, не включено до переліку публічної інформації, яка може надаватись заявникам за їх вимогою.

У своєму поданні Уповноважений з прав людини зазначає, що жодної законодавчо визначеної підстави для відмови у наданні запитуваної заявником інформації у відповіді заявнику наведено не було, а наказ Міністерства юстиції України № 3116/6 від 4 жовтня 2011 року про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, суперечить законодавству України, і не може бути підставою для відмови у задоволенні запиту.

Також не було роз’яснено порядок оскарження відмови.

Враховуючи це та з метою здійснення парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини, відповідно до статті 101 Конституції України, статей 13, 14, 15, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та статті 17 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Уповноважений звернулася з проханням до Міністра юстиції України вжити заходів для усунення порушень чинного законодавства, а саме: надати відповідь ГО «Регіональний центр прав людини» на інформаційний запит відповідно до вимог закону, а також скасувати наказ Міністерства юстиції України № 3116/6 від 4 жовтня 2011 року, яким затверджено Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, як такий, що суперечить Закону України «Про доступ до публічної інформації».