Підтвердженням існування у суспільстві ґендерних стереотипів є те, що дискримінаційна за ознакою статі реклама продовжує випускатися

16/05/2018 10:11

На цьому наголошувалося  під час регіональної конференції «Ґендерна рівність у медіа та рекламі: регіональні аспекти та міжнародний досвід», що відбулася 14 травня 2018 року в м. Одесі.

Завідувач сектору з питань ґендерної рівності Секретаріату Уповноваженого Мирослава Дігтяр поінформувала учасників конференції про те, що у 2018 році Омбудсменом отримано 62 звернення щодо розповсюдження дискримінаційної за ознакою статі реклами. За результатами реагування Уповноваженого чотири реклами  визнано дискримінаційними та прийнято рішення про накладення штрафу на суб’єктів господарювання (розповсюджувачів реклами). Щодо решти реклам провадження Уповноваженого з прав людини ще тривають.

Водночас, як свідчить досвід більшості європейських країн, найефективнішим способом запобігання розповсюдженню дискримінаційної реклами є розробка стандартів недискримінаційної та несексистської реклами, а також впровадження механізмів саморегулювання рекламного ринку.

В Україні Стандарт організацій України «Недискримінаційна реклама за ознакою статі» був розроблений та зареєстрований ще у 2012 році. Якнайбільше залучення асоціацій маркетологів, рекламістів, товаровиробників до використання у своїй професійній діяльності цього стандарту дозволить запобігати в майбутньому виробництву та появі дискримінаційної та сексистської реклами.

Водночас, у своїх Заключних зауваженнях від 3 березня 2017 року Комітет ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок рекомендував Україні використовувати новаторські заходи у цій сфері з особливим акцентом на системі освіти. Оскільки освіта несе відповідальність за підготовку майбутніх фахівців, доцільним вбачається включення питань про положення антидискримінаційного законодавства до навчальних дисциплін студентів за спеціальністю «Маркетинг» як тих,  хто у майбутньому потенційно створюватиме рекламний продукт.

Регіональна конференція організована підкомітетом з питань ґендерної рівності та недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин спільно з проектом «Свобода медіа в Україні».