Працівники Офісу Омбудсмана вперше здійснили моніторинговий візит до Апарату Верховної Ради України

15/03/2019 17:47

З метою виявлення недоліків, пов’язаних із забезпеченням осіб права на доступ до публічної інформації та права на звернення, 14 березня 2019 року працівниками Департаменту моніторингу інформаційних прав вперше здійснено моніторинговий візит до Апарату Верховної Ради України.

Під час моніторингового візиту встановлено, що організацію роботи зі зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію покладено на відділ з питань звернень громадян та відділ роботи з публічною інформацією Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України, відповідно.

До штатної структури відділу з питань звернень громадян Апарату Верховної Ради України входять: Сектор прийому громадян, Сектор розгляду листів, Сектор обліку, аналізу та узагальнення звернень громадян, а також Сектор по роботі з електронними зверненнями та електронними петиціями.

Графік особистого прийому громадян, оприлюднений на офіційному веб-сайті Відділу (http://vzvernen.rada.gov.ua/news/Os_pr_gr/Grafik/73239.html).

У приймальні Верховної Ради України наявні приміщення для прийому громадян, які мають усі необхідні засоби для роботи з громадянами, а також необхідна контактна, довідкова інформація та інформація, що стосується порядку прийому, а також доступу до публічної інформації.

Окрім організації проведення особистого прийому громадян відділ здійснює також приймання, первинну обробку, реєстрацію, попереднє опрацювання, розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян (далі – звернень громадян), контроль за їх виконанням та організації аналітичної роботи за зверненнями громадян, контроль за додержанням діловодства за зверненнями громадян в Апараті Верховної Ради України.

За статистикою, щороку до відділу надходить від 80 до 100 тис. звернень, з яких 90 % надсилається за належністю до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування. 10-12 % звернень від їх загальної кількості перебувають на контролі у Відділі з питань звернень громадян, які зберігаються у відповідному приміщенні.

Письмові звернення можуть бути надіслані громадянами з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) шляхом заповнення електронної форми на веб-порталі «Електронний кабінет громадянина» Верховної Ради України.

Необхідно зазначити, що за результатами моніторингового візиту порушень права осіб на інформацію та звернення, гарантованого статтею 40 Конституції України та Законом України «Про звернення громадян» не виявлено. В цілому робота Апарату Верховної Ради України по вказаних напрямах характеризується сучасним інноваційним підходом до опрацювання запитів на інформацію, звернень громадян та повною мірою відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством.

Забезпечення права громадян особисто подати запит на інформацію, реалізується через громадську приймальню Апарату, а право на ознайомлення запитувача із запитуваною інформацією відбувається у чотирьох окремих приміщеннях, в залежності від типу та структурного підрозділу - володільця запитуваної інформації. Інформація щодо адрес таких приміщень оприлюднена на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Крім того, в Апараті Верховної Ради України постійно ведеться робота з оприлюднення публічної інформації. За результатами моніторингу офіційного веб-сайту Верховної Ради України порушень вимог чинного законодавства в сфері оприлюднення інформації виявлено не було.

За підсумками моніторингу слід зазначити, що робота Апарату Верховної Ради України з розгляду та опрацювання звернень громадян та  запитів на інформацію здійснюється в межах та відповідно до вимог чинного законодавства.