Валерія Лутковська звернулася до Прем’єр-міністра України з поданням щодо захисту прав осіб, які залишилися проживати в зоні АТО

11/12/2014 23:45

У поданні наголошується на численних зверненнях до Уповноваженого з прав людини від людей похилого віку, пенсіонерів, осіб з інвалідністю та інших соціально незахищених категорій громадян України, які через фізичний або матеріальний стан не мають можливості виїхати з неконтрольованих Україною територій Донецької та Луганської областей, щодо захисту їх конституційних прав у зазначених умовах.

«Моніторинг питання масштабного переселення людей зі Сходу на безпечну територію України засвідчив наявність суттєвих проблем в частині забезпечення органами державної влади та місцевого самоврядування евакуації громадян та надання їм житлових приміщень, придатних для проживання,особливо в зимовий період року, забезпечення речами та продуктами першої необхідності. Переважна більшість внутрішньо переміщених осіб надалі самостійно шукають собі притулок та вирішують пов’язані з переїздом проблеми за допомогою волонтерських організацій», – йдеться у поданні.

Враховуючи неспроможність держави забезпечити евакуацію, ця категорія населення взагалі залишається без будь-яких засобів до існування, що може призвести до порушення державою права на життя, гарантованого статтею 27 Конституції України та статтею 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

«Поділяючи позицію Президента та Уряду України щодо необхідності  вжиття першочергових заходів для подолання складної ситуації у Донецькій та Луганській областях, привертаю Вашу увагу, що зупинення виплат для перелічених соціально незахищених категорій громадян України у разі невжиття державою належних компенсаторних заходів щодо забезпечення вимушеного переїзду цих осіб на контрольовану територію України, призведе також до порушення прав, гарантованих статтями 3 (заборона катування), 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та статті 1 (захист права власності) Першого протоколу до Конвенції», – зазначає Валерія Лутковська у поданні.

На переконання Уповноваженого, система компенсаторних заходів має включати заходи з евакуації людей та розселення в житлові приміщення, придатні для постійного проживання, в тому числі в зимовий період, забезпечення соціальною допомогою для подолання проблем, пов’язаних із переїздом, забезпечення можливості працевлаштування та соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб», – йдеться, зокрема, у поданні.

У зв’язку з такими обставинами, Уповноважений  звернулася до Прем’єр-міністра України з проханням вжити заходів організаційного, фінансового та нормативно-правового характеру для забезпечення реалізації конституційних прав соціально-незахищених категорій громадян України, які з огляду на похилий вік, фізичні вади, матеріальний стан не мають можливості виїхати з територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.