Проведено семінар з підвищення рівня фахівців у сфері захисту права на свободу віросповідання

12/12/2014 11:30

Уповноваженим з прав людини спільно з Представництвом Ради Європи в Україні та Національною асоціацією адвокатів України проведено черговий семінар для адвокатів та правозахисників з європейських механізмів захисту прав людини, що цього разу мав тематичний наголос на питаннях відстоювання права громадян на свободу віросповідання.

Семінар «Право на свободу думки, совісті та релігії в практиці Європейського суду з прав людини» став логічним продовженням попередніх заходів в рамках реалізації в Україні спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи «Посилення спроможностей адвокатів та правозахисників щодо реалізації на національному рівні положень Європейської конвенції з прав людини та Європейської соціальної хартії (переглянутої)».

Відкриваючи захід, Представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксана Філіпішина навела аналіз звернень до Уповноваженого щодо порушень релігійних прав і свобод та озвучила коло проблемних питань, які має невідкладно вирішувати держава з тим, аби належним чином забезпечити конституційні гарантії права на свободу віросповідання та відповідність підходам у цій сфері Європейського суду з прав людини. «Невідповідність у цілому ряді випадків національного законодавства конституційним гарантіям та зобов’язанням, взятим Україною за міжнародними договорами, засвідчує нагальну важливість проведення сьогоднішнього навчального заходу», – зазначила  представник Уповноваженого Аксана Філіпішина.

За результатами участі у семінарі його учасники набули нових знань щодо можливостей використання у своїй повсякденній професійній діяльності положень Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод як ефективного інструмента відстоювання в судах, і зокрема Європейському суді з прав людини, права на свободу віросповідання.

Цикл семінарів з європейських механізмів захисту прав людини продовжиться наступного року.