Валерія Лутковська: «Сподіваюся, оціночна місія міжнародних експертів стане каталізатором активізації юридичного оформлення співробітництва між Україною та Європолом»

11/12/2014 00:15

Про це Уповноважений з прав людини заявила за результатами зустрічі  з експертами Єпрополу, які прибули  до Києва з метою оцінки стану захисту персональних даних в Україні.

«Ця зустріч довгоочікувана, оскільки, не зважаючи на тривалі відносини між Україною та Європолом,  наші  стосунки, на жаль, ще не мають необхідного правового підґрунтя. Тому  я  сподіваюся, що саме результати цієї оціночної місії стануть каталізатором активізації юридичного оформлення такого співробітництва», – зазначила Валерія Лутковська.

Проведення оцінки стану захисту персональних даних в Україні є однією з передумов укладання Угоди про оперативне співробітництво України з Європолом. У зв’язку з цим, європейських експертів цікавить питання практичної реалізації повноважень Уповноваженого щодо контролю за додержанням законодавства у сфері захисту персональних даних в Україні.

За словами Представника Уповноваженого з питань захисту персональних даних Маркіяна Бема, контроль  за дотриманням правоохоронними органами законодавства у сфері захисту персональних даних є окремим пріоритетним напрямом діяльності Уповноваженого з прав людини в сфері захисту персональних даних. Наразі  Департаментом з питань захисту персональних даних, який є структурним підрозділом Секретаріату Уповноваженого  Верховної Ради України з прав людини, завершено роботу щодо аналізу отриманих нормативно-правових та довідкових матеріалів (назви баз, підстав, мети, строків та порядку обробки, складу персональних даних тощо) та розпочато вивчення практичного функціонування зазначених баз персональних даних. Зокрема, у жовтні цього року розпочато перевірку формування, ведення та використання дактилоскопічного обліку правоохоронними органами. Узагальнені результати цих перевірок будуть відображені в Щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини.